آموزشگاه نگاره

استان بوشهر- بوشهر

 • تعداد بازدید: 1415
 • اطلاعات تماس:

  آدرس دفتر نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان بوشهر:

   

  بوشهر، خیابان سنگی، خیابان جمهوری، رو به روی پل پور درویش، فرعی اول سمت راست، کوچه بهار 1

  شماره تماس: 33343473-077

  مدیر اجرایی: مهندس فرخیان                        09301224256

  مدیر علمی و مشاوره: مهندس آماره                09179294230