آموزشگاه نگاره

استان خراسان رضوی - مشهد

 • تعداد بازدید: 2200
 • اطلاعات تماس:

  آدرس نمایندگی موسسه آموزش عالی نگاره در استان خراسان رضوی:

  مشهد، بلوار فلسطین ، فلسطین 15 ، پلاک 84 ،

  موسسه آموزش عالی آزاد خلاقان جوان

  مدیر اجرائی: سرکار خانم تربالی

  051-38446806

  051-38446807