آموزشگاه نگاره

استان گلستان

 • تعداد بازدید: 1707
 • اطلاعات تماس:

  آدرس دفتر نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان گلستان:

   

   

  گرگان، پاساژ شیرنگی، طبقه دوم، دفتر فنی مهندسی معمار

  تلفن ثابت:    01732232593

   

  مدیر اجرائی: آقای رضا باقری    09380438111