آموزشگاه نگاره

استان همدان- همدان

  • تعداد بازدید: 1662
  • اطلاعات تماس:

    آدرس نمایندگی موسسه آموزش عالی نگاره در استان همدان:

    همدان، خیابان همدان، چهار راه شریعتی، جنب هتل مرمر، مجتمع فنی تهران، دفتر نمایندگی مؤسسه آموزش عالی آزاد نگاره

    تلفن ثابت:       38323060 - 081

    مدیر اجرائی: سرکار خانم عظیمی        09188173109