آموزشگاه نگاره

استان اردبیل

  • تعداد بازدید: 2101
  • اطلاعات تماس:

     آدرس دفتر نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان اردبیل:

    اردبیل، چهارراه باغمیشه، اول خیابان سعدی، جنب پل

    تلفن ثابت:        33445173 - 045

    مدیر اجرائی: مهندس میرزامحمدی             09106812375 - 09149554556