آموزشگاه نگاره

پذیرش نمایندگی

  • تعداد بازدید: 1992
  • اطلاعات تماس:


    "موسسه آموزش عالی آزاد نگاره" در راستای تکمیل نمایندگی ها و عاملیت‌های برگزاری آزمون خود در سراسر کشور اقدام به اخذ نمایندگی نموده است.


    بر این اساس داوطلبان می توانند درخواست خود را مبنی بر دریافت مجوز نمایندگی آزمون در سایر شهرهایی که نمایندگی فعال در آن وجود ندارد به آدرس "negareh.branches@gmail.com" ارسال نمایند.


    لطفا عنوان ایمیل را "درخواست نمایندگی برای شهر ..." قرار دهید. در ایمیل رزومه فردی و پلن پیشنهادی جهت بازاریابی آزمون در شهر مورد نظر الزامی می‌باشد.