آموزشگاه نگاره

استان خوزستان - مسجدسلیمان

 • تعداد بازدید: 991
 • اطلاعات تماس:

  نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان خوزستان- مسجد سلیمان:

   

  مدیر اجرائی: مهندس پناهیده            09167201310

  سرپرست نمایندگی: مهندس آشنا             09174444393

   

  IranKhuzestan.png