آموزشگاه نگاره

استان زنجان

 • تعداد بازدید: 1140
 • اطلاعات تماس:

  آدرس نمایندگی موسسه آموزش عالی نگاره  در استان زنجان:

  زنجان، نرسیده به تقاطع دروازه رشت، انتهای خیابان دلجویی، دفترنمایندگی مؤسسه آموزش عالی آزاد نگاره

   

  شماره تماس: 33336416 - 024

  مدیر اجرائی: آقای محرمی             09127407102