آموزشگاه نگاره

استان سمنان - سمنان

 • تعداد بازدید: 1196
 • اطلاعات تماس:

  آدرس محل ثبت نام آزمون‌های آزمایشی موسسه آموزش عالی نگاره در استان سمنان (شهرستان سمنان):

  سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک، دفتر انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک

  مدیر نمایندگی: جناب آقای دکتر آزادی    09102107280

   

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/IranSemnan.png/220px-IranSemnan.png