آموزشگاه نگاره

استان خراسان جنوبی (بیرجند)

  • تعداد بازدید: 778
  • اطلاعات تماس:

    نمایندگی موسسه آموزش عالی نگاره در استان خراسان جنوبی:

    بیرجند، خیابان طالقانی، حد فاصل طالقانی 6 و 8 جنب کتاب فروشی فیضیه طبقه اول، آموزشگاه فنی و مهندسی مشاهیر، دفتر نمایندگی مؤسسه آموزش عالی آزاد نگاره

    تلفن ثابت:       32227266 - 056

    مدیر اجرائی: خانم کارگر     09389771967