آموزشگاه نگاره

محصولات ویژه ارشد مدیریت اجرایی (MBA)

ریاضی عمومی 1 جلد اول - مسعود آقاسی

  قیمت : 300,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 300,000 ریال

ریاضی عمومی 2 جلد اول - مسعود آقاسی

  قیمت : 250,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 250,000 ریال

مجموعه سوالات کنکور ارشد سراسری MBA - آقاسی، عرفانیان، صداقت، ناصرزاده، اشراقی

  قیمت : 300,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 300,000 ریال

ریاضی عمومی 1 جلد دوم - مسعود آقاسی

  قیمت : 350,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 350,000 ریال

GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت - احمد صداقت

  قیمت : 330,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 330,000 ریال

زبان تخصصی مدیریت - ناصرزاده، دهدشتی

  قیمت : 300,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 300,000 ریال

GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (بخش دوم) - احمد صداقت

  قیمت : 150,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 150,000 ریال

2000 تست تئوری مدیریت - جوادین، ناصرزاده، جلیلیان، رضایی

  قیمت : 330,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 330,000 ریال