آموزشگاه نگاره

آزمون ورودی دکتری سال 1393

جهت فعالسازی لینک دانلود دفترچه های سوالات کنکوردکتری مهندسی نفت سال 1393 بر روی تصویر زیر  کلیک کنید:

 

 

دفترچه شماره 1

دفترچه سوالات کنکور دکتری مهندسی نفت

 

 

 

دفترچه شماره 2

دفترچه سوالات کنکور دکتری مهندسی نفت

 

 

راهیان نفت

راهیان نفت

اولین دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی نفت