آموزشگاه نگاره

اطلاعیه شماره 3 آزمون هشتم (جامع چهارم): " اعلام رتبه های برتر آزمون های کشوری نگاره مرحله هشتم"

 • تعداد بازدید: 2155
 • با سلام حضور کلیه داوطلبین آزمون های آزمایشی کشوری نگاره

   

  به استحضار تمامی داوطلبین محترم و گرامی آزمون های آزمایشی کشوری نگاره می رسانیم که رتبه های برتر آزمون مرحله هشتم نگاره (مورخ 10 اردیبهشت ماه 1395) به شرح زیر معرفی می گردند:

   

   

  رتبه های برتر آزمون مرحله هشتم دپارتمان مدیریت نگاره 10 اردیبهشت ماه 1395

  گرایش

  رتبه

  نام داوطلب

  تراز

  دانشگاه

  حوزه امتحانی

  گرایش

  مدیریت مالی

  رتبه 1

  جناب آقای فرزام نیکومرام

  9696

  دانشگاه خوارزمی

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای علی امینی

  9646

  دانشگاه علامه طباطبایی

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای آرش مجاهد نقی

  9209

  دانشگاه شمسی پور

  تهران

  گرایش

  مدیریت بازرگانی

  رتبه 1

  جناب آقای محمدرضا ضرغامی

  9696

  شهید بهشتی

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای سپهر کیا

  8618

  صنعتی اصفهان

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای نوید قرینه

  8004

  صنعتی اصفهان

  تهران

   

  گرایش

  مدیریت دولتی

  رتبه 1

  جناب آقای محمدرضا ضرغامی

  9696

  شهید بهشتی

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای سپهر کیا

  8108

  علم و صنعت

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای مهدی احمدی

  7595

  پیام نور گرگان

  گرگان

  گرایش

  مدیریت صنعتی

  رتبه 1 جناب آقای سپهر کیا 9696 علم و صنعت تهران
  رتبه 2 جناب آقای عرفان مصطفوی 8220 علم و صنعت تهران
  رتبه 3 جناب آقای محمدرضا ضرغامی 7346 شهید بهشتی تهران

  گرایش

  فناوری اطلاعات

  رتبه 1 جناب آقای سپهر کیا 9696 علم و صنعت تهران
  رتبه 2 جناب آقای محمدرضا ضرغامی 8976 شهید بهشتی تهران
  رتبه 3 جناب آقای عرفان مصطفوی 8240 علم و صنعت تهران
   

  جامعه آماری دپارتمان مدیریت نگاره – سال 1395

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت  نامی

  تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون

  تعداد داوطلبین غایب در آزمون

  مرحله هشتم

  10 اردیبهشت ماه

  623 نفر

  531 نفر

  92 نفر

   
   
   

   

   

  رتبه های برتر آزمون مرحله هشتم دپارتمان حسابداری نگاره 10 اردیبهشت ماه 1395

  گرایش

  رتبه

  نام داوطلب

  تراز

  دانشگاه

  حوزه امتحانی

  گرایش

  حسابداری

  رتبه 1

  سرکار خانم بهرو کافی

  9696

  ---

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای مهدی ساعی

  7565

  ورامین

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم زینب ملکی

  7467

  ---

  اهواز

  گرایش

  حسابرسی

  رتبه 1

  سرکار خانم بهرو کافی

  9696

  ---

  تهران

  رتبه 2

  سرکار خانم زینب ملکی

  8094

  ---

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای مهدی ساعی

  8086

  ورامین

  تهران

   

  گرایش

  حسابداری مدیریت

  رتبه 1

  سرکار خانم بهرو کافی

  9696

  ---

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای مهدی ساعی

  8085

  ورامین

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای عرفان محمدی

  7879

  علامه طباطبایی

  تهران

  جامعه آماری دپارتمان حسابداری نگاره – سال 1395

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت  نامی

  تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون

  تعداد داوطلبین غایب در آزمون

  مرحله هشتم

  10 اردیبهشت ماه

  476 نفر

  403 نفر

  73 نفر