آموزشگاه نگاره

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

 • تعداد بازدید: 1657
 • جابه‌جایی بین واحدها و پذیرش تکمیل ظرفیت از راهکارهای قبولی در کدرشته‌های مطلوب آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی است.

  دانشگاه آزاد در سال‌های اخیر در دو مرحله مهر و بهمن ماه اقدام به اعلام تکمیل ظرفیت نموده است. علاوه بر این، داوطلبان امکان درخواست جابه‌جایی به سایر واحدهای دانشگاهی را داشتند.

  ثبت‌نام تکمیل ظرفیت مهر ماه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۹۴ از ششم مهر ماه آغاز شد و پس از دو بار تمدید، ثبت‌نام آن تا ۱۷ مهر ماه ادامه یافت. نتایج این مرحله در روز ۲۲ مهر ۹۴ بر روی سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت. گفتنی است در تکمیل ظرفیت مهر ماه ارشد ۹۴ دانشگاه آزاد، کدرشته‌های تهران و مرکز استان‌ها اعلام نشد.
  ثبت‌نام در تکمیل ظرفیت بهمن ۹۴ مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه نیز از ۴ بهمن ۱۳۹۴ آغاز شد و پس از تمدید، ثبت‌نام متقاضیان نهایتاً در روز ۲۴ بهمن ماه خاتمه یافت.

  همچنین در سال ۱۳۹۴ با شعار بومی‌گزینی داوطلبان پذیرش‌شده در رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی، طی دو مرحله امکان ثبت درخواست جابه‌جایی پذیرفته‌شدگان به سایر واحدهای دانشگاهی فراهم شد. نتایج درخواست جابه‌جایی مرحله اول که ثبت‌نام آن از اول مهر ماه ۹۴ تا تا ۷ مهر ماه مهلت داشت، در روز هشتم مهر اعلام شد. در این مرحله تقریبا با تمام درخواست های جابجایی موافقت شد.

  ثبت درخواست جابه‌جایی مرحله دوم که بازه زمانی طولانی‌تری داشت از ۳ آبان ۱۳۹۴ فعال شد و تا ۲۰ دی ماه ادامه داشت و نهایتاً نتایج در روز سوم بهمن ماه منتشر شد. در سال ۹۴، جابجایی پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد به دو استان تهران و البرز ممنوع بود.

  در سال ۱۳۹۳ با توجه به اعلام رشته‌محل‌های جدید در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت‌نام در تکمیل ظرفیت مهر ماه یک بار در ۱۲ مهر ماه نهایتاً نتایج در روز ۲۷ مهر ۹۳ اعلام شد.
  ثبت‌نام داوطلبان تکمیل ظرفیت بهمن ۹۳ کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد از ۲۴ تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳ انجام شد و نتایج در روز ششم بهمن ماه اعلام گردید.

  ثبت‌نام تکمیل ظرفیت مهر ماه ۹۲ مقطع ارشد دانشگاه آزاد از ۳۰ شهریور ماه آغاز شد و در روز ۸ مهر ماه پایان یافت و اسامی پذیرفته‌شدگان در روز ۱۴ مهر ماه منتشر گردید.
  ثبت‌نام تکمیل ظرفیت بهمن ماه ۹۲ نیز از ۸ تا ۲۱ دی ماه به طول انجامید و نتایج در ششم بهمن ماه ۱۳۹۲ اعلام شد.