آموزشگاه نگاره

اطلاعیه شماره 3 آزمون مرحله دوم: " اعلام رتبه های برتر آزمون های کشوری نگاره مرحله دوم"

 • تعداد بازدید: 1952
 • با سلام حضور کلیه داوطلبین آزمون های آزمایشی کشوری نگاره

   

  به استحضار تمامی داوطلبین محترم و گرامی آزمون های آزمایشی کشوری نگاره می رسانیم که رتبه های برتر آزمون مرحله دوم نگاره (مورخ 19 آذر ماه 1395) به شرح زیر معرفی می گردند:

   

   

  رتبه های برتر آزمون مرحله اول دپارتمان مدیریت نگاره 19 آذر ماه 1395

  گرایش

  رتبه

  نام داوطلب

  تراز

  دانشگاه

  حوزه امتحانی

  گرایش

  مدیریت مالی

  رتبه 1

  سرکار خانم سوسن کتیرائی

  10000

  امیرکبیر

  تهران

  رتبه 2

  سرکار خانم لیلا تقی زاده

  7500

  ارشاد

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم مهسا نقدعلی

  7487

  علوم اقتصادی

  تهران

  گرایش

  مدیریت بازرگانی

  رتبه 1

  جناب آقای امیر فرید مومنی

  10000

  رجائی تهران

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای حمیدرضا کرمی

  8265

  رجا قزوینی

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم فاطمه پورکاوه

  6674

  سمنان

  تهران

   

  گرایش

  مدیریت دولتی

  رتبه 1

  جناب آقای امیر فرید مومنی

  10000

  رجائی تهران

  تهران

  رتبه 2

  سرکار خانم فاطمه پورکاوه

  6061

  سمنان

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای حمیدرضا کرمی

  5951

  رجا قزوینی

  تهران

  گرایش

  مدیریت صنعتی

  رتبه 1 جناب آقای سعید کهربایی 10000 علم و صنعت تهران
  رتبه 2 سرکار خانم فاطمه پورکاوه 7076 سمنان تهران
  رتبه 3 سرکار خانم مهری چزانی شراهی 7044 علم و صنعت تهران

  گرایش

  فناوری اطلاعات

  رتبه 1 جناب آقای امیر فرید مومنی 10000 رجائی تهران تهران
  رتبه 2 جناب آقای حمیدرضا کرمی 7038 رجا قزوینی تهران
  رتبه 3 سرکار خانم فاطمه پورکاوه 6617 سمنان تهران
   

  جامعه آماری دپارتمان مدیریت نگاره – سال 1395

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت  نامی

  تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون

  تعداد داوطلبین غایب در آزمون

  مرحله دوم

  19 آذر ماه

  1284 نفر

  1150 نفر

  134 نفر

   
   
   

   

   

  رتبه های برتر آزمون مرحله دوم دپارتمان حسابداری نگاره 19 آذر ماه 1395

  گرایش

  رتبه

  نام داوطلب

  تراز

  دانشگاه

  حوزه امتحانی

  گرایش

  حسابداری

  رتبه 1

  جناب آقای ایمان سوخکیان

  10000

  باهنر شیراز

  شیراز

  رتبه 2

  جناب آقای امیرحسین لسان

  9811

  علم و فرهنگ

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم ملیکا تیموری

  9527

  علوم اقتصادی

  تهران

  گرایش

  حسابرسی

  رتبه 1

  جناب آقای امیرحسین لسان

  10000

  علم و فرهنگ

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای ایمان سخوکیان

  9520

  باهنر شیراز

  شیراز

  رتبه 3

  سرکار خانم فاطمه خادمی نصیر

  9140

  علوم اقتصادی

  تهران

   

  گرایش

  حسابداری مدیریت

  رتبه 1

  جناب آقای امیرحسین لسان

  10000

  علم و فرهنگ

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای ایمان سخوکیان

  9611

  باهنر شیراز

  شیراز

  رتبه 3

  سرکار خانم فاطمه خادمی نصیر

  8780

  علوم اقتصادی

  تهران

  جامعه آماری دپارتمان حسابداری نگاره – سال 1395

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت  نامی

  تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون

  تعداد داوطلبین غایب در آزمون

  مرحله دوم

  19 آذر ماه

  568 نفر

  465 نفر

  103 نفر