آموزشگاه نگاره

اطلاعیه شماره 3 آزمون مرحله سوم: " اعلام رتبه های برتر آزمون های کشوری نگاره مرحله سوم"

 • تعداد بازدید: 1955
 • با سلام حضور کلیه داوطلبین آزمون های آزمایشی کشوری نگاره

   

  به استحضار تمامی داوطلبین محترم و گرامی آزمون های آزمایشی کشوری نگاره می رسانیم که رتبه های برتر آزمون مرحله سوم نگاره (مورخ 10 دی ماه 1395) به شرح زیر معرفی می گردند:

   

   

  رتبه های برتر آزمون مرحله سوم دپارتمان مدیریت نگاره 10 دی ماه 1395

  گرایش

  رتبه

  نام داوطلب

  تراز

  دانشگاه

  حوزه امتحانی

  گرایش

  مدیریت مالی

  رتبه 1

  سرکار خانم سوسن کتیرائی

  9700

  امیرکبیر

  تهران

  رتبه 2

  سرکار خانم لیلا تقی زاده

  7129

  ارشاد

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم زهرا نظری

  6875

  غیر انتفاعی نور طوبی

  تهران

  گرایش

  مدیریت بازرگانی

  رتبه 1

  جناب آقای امیر فرید مومنی

  9700

  رجائی تهران

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای سعید کهربایی

  8417

  علم و صنعت

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای حمیدرضا کرمی

  8043

  رجا قزوینی

  تهران

   

  گرایش

  مدیریت دولتی

  رتبه 1

  جناب آقای امیر فرید مومنی

  9700

  رجائی تهران

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای حمیدرضا کرمی

  8763

  رجا قزوینی

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم سپیده صادقی

  7943

  علم و صنعت

  تهران

  گرایش

  مدیریت صنعتی

  رتبه 1 جناب آقای سعید کهربایی 9700 علم و صنعت تهران
  رتبه 2 سرکار خانم مونا مهربانی 7842 آزاد پرند تهران
  رتبه 3 جناب آقای فرید مؤمنی 7797 رجائی تهران تهران

  گرایش

  فناوری اطلاعات

  رتبه 1 جناب آقای سعید کهربایی 9700 علم و صنعت تهران
  رتبه 2 جناب آقای فرید مؤمنی 9493 رجائی تهران تهران
  رتبه 3 جناب آقای حمیدرضا کرمی 7859 رجا قزوینی تهران
   

  جامعه آماری دپارتمان مدیریت نگاره – سال 1395

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت  نامی

  تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون

  تعداد داوطلبین غایب در آزمون

  مرحله سوم

  10 دی ماه

  1353 نفر

  969 نفر

  384 نفر

   
   
   

   

   

  رتبه های برتر آزمون مرحله سوم دپارتمان حسابداری نگاره 10 دی ماه 1395

  گرایش

  رتبه

  نام داوطلب

  تراز

  دانشگاه

  حوزه امتحانی

  گرایش

  حسابداری

  رتبه 1

  جناب آقای ایمان سوخکیان

  10000

  باهنر شیراز

  شیراز

  رتبه 2

  جناب آقای امیرحسین لسان

  7898

  علم و فرهنگ

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای مهدی کاظمی

  7597

  شیراز

  شیراز

  گرایش

  حسابرسی

  رتبه 1

  جناب آقای ایمان سوخکیان

  10000

  باهنر شیراز

  شیراز

  رتبه 2

  جناب آقای مهدی کاظمی

  8219

  شیراز

  شیراز

  رتبه 3

  جناب آقای امیرحسین لسان

  8189

  علم و فرهنگ

  تهران

   

  گرایش

  حسابداری مدیریت

  رتبه 1

  جناب آقای ایمان سوخکیان

  10000

  باهنر شیراز

  شیراز

  رتبه 2

  جناب آقای مهدی کاظمی

  8156

  شیراز

  شیراز

  رتبه 3

  جناب آقای امیرحسین لسان

  8108

  علم و فرهنگ

  تهران

  جامعه آماری دپارتمان حسابداری نگاره – سال 1395

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت  نامی

  تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون

  تعداد داوطلبین غایب در آزمون

  مرحله سوم

  10 دی ماه

  587 نفر

  360 نفر

  227 نفر