آموزشگاه نگاره

اطلاعیه شماره 3 آزمون مرحله ششم: "اعلام رتبه های برتر آزمون های کشوری نگاره مرحله ششم"

 • تعداد بازدید: 1671
 • با سلام حضور کلیه داوطلبین آزمون های آزمایشی کشوری نگاره

   

  به استحضار تمامی داوطلبین محترم و گرامی آزمون های آزمایشی کشوری نگاره می رسانیم که رتبه های برتر آزمون مرحله ششم نگاره (مورخ 20 اسفند ماه 1395) به شرح زیر معرفی می گردند:

   

  رتبه های برتر آزمون مرحله ششم دپارتمان مدیریت نگاره 20 اسفند ماه 1395

  گرایش

  رتبه

  نام داوطلب

  تراز

  دانشگاه

  حوزه امتحانی

  گرایش

  مدیریت مالی

  رتبه 1

  جناب آقای علی امینی

  9600

  علامه

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای امیر کسری جعفر نادری

  8852

  علم و فرهنگ

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم مهسا نقدعلی

  8202

  علوم اقتصادی

  تهران

  گرایش

  مدیریت بازرگانی

  رتبه 1

  جناب آقای حمیدرضا کرمی

  9600

  رجا قزوینی

  تهران

  رتبه 2

  سرکار خانم سپیده صادقی

  8372

  علم و صنعت

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم فاطمه پورکاوه

  8300

  سمنان

  تهران

   

  گرایش

  مدیریت دولتی

  رتبه 1

  جناب آقای حمیدرضا کرمی

  9600

  رجا قزوینی

  تهران

  رتبه 2

  سرکار خانم سپیده صادقی

  8055

  علم و صنعت

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم الهه پرماه

  7703

  گچساران

  گچساران

  گرایش

  مدیریت صنعتی

  رتبه 1 سرکار خانم فاطمه پورکاوه 9600 سمنان تهران
  رتبه 2 سرکار خانم پریسا کرم پور 9283 پیام نور تهران شمال تهران
  رتبه 3 سرکار خانم سپیده صادقی 8895 علم و صنعت تهران

  گرایش

  فناوری اطلاعات

  رتبه 1 جناب آقای حمیدرضا کرمی 9600 رجا قزوینی تهران
  رتبه 2 سرکار خانم فاطمه پورکاوه 8676 سمنان تهران
  رتبه 3 سرکار خانم سپیده صادقی 8609 علم و صنعت تهران
   

  جامعه آماری دپارتمان مدیریت نگاره – سال 1395

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت  نامی

  تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون

  تعداد داوطلبین غایب در آزمون

  مرحله ششم

  20 اسفند ماه

  1484 نفر

  1192 نفر

  292 نفر

   
   
   

   

   

  رتبه های برتر آزمون مرحله ششم دپارتمان حسابداری نگاره 20 اسفند ماه 1395

  گرایش

  رتبه

  نام داوطلب

  تراز

  دانشگاه

  حوزه امتحانی

  گرایش

  حسابداری

  رتبه 1

  جناب آقای ایمان سوخکیان

  10000

  باهنر شیراز

  شیراز

  رتبه 2

  سرکار خانم ملیکا تیموری

  8101

  علوم اقتصادی

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای امیرحسین لسان

  6850

  علم و فرهنگ

  تهران

  گرایش

  حسابرسی

  رتبه 1

  جناب آقای ایمان سوخکیان

  10000

  باهنر شیراز

  شیراز

  رتبه 2

  سرکار خانم ملیکا تیموری

  7811

  علوم اقتصادی

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای علیرضا ابوترابی

  6755

  غیر انتفاعی آمل

  تهران

   

  گرایش

  حسابداری مدیریت

  رتبه 1

  جناب آقای ایمان سوخکیان

  10000

  باهنر شیراز

  شیراز

  رتبه 2

  سرکار خانم ملیکا تیموری

  7975

  علوم اقتصادی

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای علیرضا ابوترابی

  6680

  غیر انتفاعی آمل

  تهران

  جامعه آماری دپارتمان حسابداری نگاره – سال 1395

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت  نامی

  تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون

  تعداد داوطلبین غایب در آزمون

  مرحله ششم

  20 اسفند ماه

  843 نفر

  647 نفر

  196 نفر