آموزشگاه نگاره

جلسه آخر کلاس نکته و تست آمار

  • تعداد بازدید: 1118
  • توجه توجه

    جلسه آخر کلاس نکته و تست آمار فردا چهارشنبه مورخ 16 فروردین 96 ساعت 16:30 در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می گردد.

     نگاره ، تحولی در آموزش