آموزشگاه نگاره

تغییر در برنامه کلاس های نکته و تست مدیریت

  • تعداد بازدید: 1284
  • با سلام خدمت دانشجویان گرامی، برنامه کلاس های نکته و تست به شرح زیر تغییر یافت:

    کلاس حسابداری مالی صنعتی از روز جمعه 1/18 به پنجشنبه 1/17 ساعت 8 صبح الی 13 تغییر یافت.

    کلاس حسابداری مالی صنعتی از روز جمعه 1/25 به پنجشنبه 1/24 ساعت 8 صبح الی 13 تغییر یافت.

    همچنین محل تشکیل کلاس نکته و تست درس ریسک و سرمایه گذاری به دانشکده مدیریت تغییر یافت.