آموزشگاه نگاره

تقویم آزمون زبان «تولیمو» منتشر شد

 • تعداد بازدید: 1193
 • برنامه زمانی برگزاری آزمونهای زبان انگلیسی پیشرفته «تولیمو» در سال ۱۳۹۶ اعلام شد و امسال ۱۰ دوره این آزمون در شهرهای مختلف برگزار می شود.

  سازمان سنجش آموزش کشور برنامه زمانی برگزاری آزمونهای زبان انگلیسی پیشرفته «تولیمو» در سال ۱۳۹۶ را اعلام کرد.

  برنامه زمانی ثبت‌نام و برگزاری آزمون تولیمو در سال ۱۳۹۶

  ردیف دوره زمان برگزاری حوزه های برگزاری تاریخ برگزاری
  ۱ ۱۱۷ خرداد تهـران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، آمل، کرمانشاه، گرگان، بندرعباس و رشت چهارم خرداد ۹۶
  ۲ ۱۱۸ تیر تهـران اول تیر ۹۶
  ۳ ۱۱۹ مرداد تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت، آمل، کرمانشاه، یزد، زنجان، گرگان، زاهدان، بیرجند ۲۶ مرداد ۹۶
  ۴ ۱۲۰ شهریور تهران ۳۰ شهریور ۹۶
  ۵ ۱۲۱ مهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، آمل، کرمانشاه، گرگان، کیش، چابهار، بندرعباس ۲۷ مهر ۹۶
  ۶ ۱۲۲ آبان تهران ۲۵ آبان ۹۶
  ۷ ۱۲۳ آذر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت، آمل، کرمانشاه، یزد، زنجان، گرگان، زاهدان، بیرجند، کیش ۲۳ آذر ۹۶
  ۸ ۱۲۴ دی تهران ۲۸ دی ۹۶
  ۹ ۱۲۵ بهمن تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت، آمل، کرمانشاه، یزد، زنجان، گرگان، زاهدان و چابهار ۲۶ بهمن ۹۶
  ۱۰ ۱۲۶ اسفند تهران ۲۴ اسفند ۹۶