آموزشگاه نگاره

تقویم آزمون های زبان منتشر شد

 • تعداد بازدید: 1084
 • جزئیات برگزاری آزمون های زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) در سال ۹۶ به همراه تقویم زمانی منتشر شد.

  آزمون های زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) در سال ۹۶ در ۵ دوره برگزار می شود.

  آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دارای ۱۰۰ پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل (۳۰ پرسش درک مطلب شنیداری، ۴۰ پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و ۳۰ پرسش درک مطلب نوشتاری) و ۱۰۰ نمره (بدون نمره منفی) است.

  تقویم آزمون MHLE در سال ۹۶ 

  دوره

  آغاز ثبت نام و ویرایش

  ساعت ۱۸

  پایان ثبت نام و ویرایش

  ساعت ۲۴

  آغاز توزیع کارت

  ساعت ۱۸

  برگزاری آزمون

  ساعت ۹

  توزیع کارنامه

  ساعت ۱۸

  ۴۰ ۲۳ اسفند ۹۵ ۲۴ فروردین ۹۶ ۲۹ فروردین ۹۶ ۳۱ فروردین ۹۶ ۱۰ اردیبهشت ۹۶
  ۴۱ ۱۳ شهریور ۹۶ ۵ مهر ۹۶ ۱۱ مهر ۹۶ ۱۳ مهر ۹۶ ۲۳ مهر ۹۶
  ۴۲ ۱ آبان ۹۶ ۱۷ آبان ۹۶ ۲۳ آبان ۹۶ ۲۵ آبان ۹۶ ۵ آذر ۹۶
  ۴۳ ۱۳ آذر ۹۶ ۲۸ آذر ۹۶ ۵ دی ۹۶ ۷ دی ۹۶ ۱۷ دی ۹۶
  ۴۴ ۱۸ دی ۹۶ ۲۷ دی ۹۶ ۳ بهمن ۹۶ ۵ بهمن ۹۶ ۱۵ بهمن ۹۶

  در برخی از دوره ها، ممکن است آزمون در بیش از یک حوزه برگزار شود که هنگام آغاز نام نویسی همان دوره، به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. نشانی دقیق مکان برگزاری آزمون، هنگام توزیع کارت ورود به جلسه اعلام و بر روی کارت درج می شود.

  تاریخ های در نظر گرفته شده برای پایان نام نویسی، قطعی نیست و در صورت تکمیل ظرفیت حوزه، نام نویسی زودتر از تاریخ های اعلام شده در جدول اعلام شده، متوقف خواهد شد.

  برای ورود به جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی (یا شناسنامه) الزامی است و همراه نداشتن هریک از این مدارک، موجب محرومیت از ورود به جلسه و شرکت در آزمون می شود.

  هر کارنامه دارای یک کُد ویژه به نام Certification Code بوده و درستی آن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی (در پیوند «دریافت و تأیید کارنامه» بخش: Check Certificate Validity قابل استعلام است؛ بنابراین، کارنامه چاپ شده یا گواهی دیگری برای شرکت کنندگان جهت ارائه به مراجع گوناگون، صادر نخواهد شد. مراجع گوناگون (دانشگاهها، سازمانها، ...) می توانند به همین روش، از درستی کارنامه اطمینان حاصل کنند.

  به دلیل اجرای بخش شنیداری و لزوم برقراری نظم و حفظ سکوت و آرامش در سالن های برگزاری آزمون، درهای حوزه رأس ساعت ۸:۴۵ بسته و از ورود افرادِ دیرآمده، جلوگیری خواهد شد.

  هزینه نام نویسی قابل برگشت یا نگهداری برای دوره های بعدی نیست.