آموزشگاه نگاره

نخستین اختراع حوزه علوم انسانی کشور به ثبت رسید

  • تعداد بازدید: 1052
  • اولین اختراع حوزه علوم انسانی کشور از سوی یکی از اعضای هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس به ثبت رسید.

    به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، در رشته تکنولوژی آموزشی کیت تشخیص و مبدل طیف رنگ به کد CMYK (یک ابزار آموزشی) از سوی جواد حاتمی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس طراحی و به تایید نهایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران رسید.

    این ایده ٤ سال پیش ثبت مالکیت فکری شده بود و ساخت نمونه آزمایشی و برنامه نویسی کامپیوتری آن ٤ سال به طول انجامیده و ٨٠ میلیون ریال برای آن هزینه شده است.

    این اختراع به صورت مشترک از سوی جواد حاتمی و سید محمد تقی طباطبایی بافقی از دانشجویان وی انجام شده و با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و یک شرکت دانش بنیان در حال تجاری سازی است.