آموزشگاه نگاره

اطلاعیه شماره 3 آزمون مرحله هشتم: "اعلام رتبه های برتر آزمون های کشوری نگاره مرحله هشتم"

 • تعداد بازدید: 1604
 • با سلام حضور کلیه داوطلبین آزمون های آزمایشی کشوری نگاره

   

  به استحضار تمامی داوطلبین محترم و گرامی آزمون های آزمایشی کشوری نگاره می رسانیم که رتبه های برتر آزمون مرحله هشتم نگاره (مورخ 1 اردیبهشت ماه 1396) به شرح زیر معرفی می گردند:

   

  رتبه های برتر آزمون مرحله هشتم دپارتمان مدیریت نگاره 1 اردیبهشت ماه 1396

  گرایش

  رتبه

  نام داوطلب

  تراز

  دانشگاه

  حوزه امتحانی

  گرایش

  مدیریت مالی

  رتبه 1

  جناب آقای مهرداد کیازاده

  9700

  تهران

  کرج

  رتبه 2

  سرکار خانم زهرا حشمتی

  9458

  الزهرا

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای محمد اعلائی

  9115

  علم و صنعت

  تهران

  گرایش

  مدیریت بازرگانی

  رتبه 1

  سرکار خانم زهرا غیاثوند

  9700

  تهران

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای حمیدرضا کرمی

  9332

  رجا قزوینی

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای سعید کهربایی

  8742

  علم و صنعت

  تهران

   

  گرایش

  مدیریت دولتی

  رتبه 1

  جناب آقای محمد داوودی

  9700

  -----

  تهران

  رتبه 2

  سرکار خانم زهرا غیاثوند

  9475

  تهران

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای رامین یوسفی

  9442

  فردوسی

  تهران

  گرایش

  مدیریت صنعتی

  رتبه 1 جناب آقای سید مجتبی میرپنجی 9700 علم و صنعت تهران
  رتبه 2 سرکار خانم پریسا کرم پور 9273 پیام نور تهران شمال تهران
  رتبه 3 سرکار خانم مارال نیازمند 9125 علوم تحقیقات تهران

  گرایش

  فناوری اطلاعات

  رتبه 1 جناب آقای حمیدرضا کرمی 9700 رجا قزوینی تهران
  رتبه 2 سرکار خانم زهرا غیاثوند 9553 تهران تهران
  رتبه 3 جناب آقای محمد ارجمند 9248 باهنر کرمان تهران
   

  جامعه آماری دپارتمان مدیریت نگاره – سال 96-95

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت  نامی

  تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون

  تعداد داوطلبین غایب در آزمون

  مرحله هشتم

  1 اردیبهشت ماه

  1683 نفر

  1171 نفر

  512 نفر

   
   
   

  رتبه های برتر آزمون مرحله هشتم دپارتمان حسابداری نگاره 1 اردیبهشت ماه 1396

  گرایش

  رتبه

  نام داوطلب

  تراز

  دانشگاه

  حوزه امتحانی

  گرایش

  حسابداری

  رتبه 1

  جناب آقای ایمان سوخکیان

  10000

  باهنر شیراز

  شیراز

  رتبه 2

  جناب آقای علیرضا ابوترابی

  7537

  غیر انتفاعی آمل

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خام فاطمه خادمی نصیر

  7445

  علوم اقتصادی

  تهران

  گرایش

  حسابرسی

  رتبه 1

  جناب آقای ایمان سوخکیان

  10000

  باهنر شیراز

  شیراز

  رتبه 2

  جناب آقای علیرضا ابوترابی

  7936

  غیر انتفاعی آمل

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای امیرحسین لسان

  7905

  علم و فرهنگ

  تهران

   

  گرایش

  حسابداری مدیریت

  رتبه 1

  جناب آقای ایمان سوخکیان

  10000

  باهنر شیراز

  شیراز

  رتبه 2

  جناب آقای امیرحسین لسان

  7817

  علم و فرهنگ

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم فاطمه خادمی نصیر

  7631

  علوم اقتصادی

  تهران

  جامعه آماری دپارتمان حسابداری نگاره – سال 96-95

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت  نامی

  تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون

  تعداد داوطلبین غایب در آزمون

  مرحله هشتم

  1 اردیبهشت ماه

  945 نفر

  674 نفر

  271 نفر