آموزشگاه نگاره

اعطای جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی به استاد دانشگاه تهران

  • تعداد بازدید: 677
  • استاد اقتصاد دانشگاه تهران برگزیده سومین دوره جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی در حوزه اقتصاد اسلامی شد.

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، حسن سبحانی استاد دانشگاه تهران جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی در حوزه اقتصاد اسلامی را دریافت کرد.

    حسن سبحانی در رشته اقتصاد اسلامی، به دلیل تقویت و بسط گفتمان اقتصاد اسلامی در ایران و ارائه نقدهای قوی نسبت به نظام اقتصاد لیبرال و همچنین پایه‌گذاری رشته اقتصاد اسلامی و پرورش شاگردان فراوان و کمک به پیشرفت رشته اقتصاد اسلامی در این عرصه تقدیر شد.