آموزشگاه نگاره

اطلاعیه شماره 3 آزمون چهارم: " اعلام رتبه های برتر آزمون های کشوری نگاره مرحله چهارم"

 • تعداد بازدید: 2150
 • با سلام حضور کلیه داوطلبین آزمون های آزمایشی کشوری نگاره

   

  به استحضار تمامی داوطلبین محترم و گرامی آزمون های آزمایشی کشوری نگاره می رسانیم که رتبه های برتر آزمون مرحله چهارم نگاره (مورخ 30 بهمن ماه 1394 ) به شرح زیر معرفی می گردند:

   

   

  رتبه های برتر آزمون مرحله چهارم دپارتمان مدیریت نگاره 30 بهمن ماه 1394

  گرایش

  رتبه

  نام داوطلب

  تراز

  دانشگاه

  حوزه امتحانی

  گرایش

  مدیریت مالی

  رتبه 1

  جناب آقای محمد احمدی

  6454

  دانشگاه علامه طباطبایی

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای فرزام نیکومرام

  6003

  دانشگاه خوارزمی

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم زهرا سلیمی

  5915

  دانشگاه الزهرا

  تهران

  گرایش

  مدیریت بازرگانی

  رتبه 1

  جناب آقای سعید دیبافر

  6518

  ---

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای علیرضا محبی

  5766

  ---

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم مهسا ثاقب

  5750

  ---

  گرگان

   

  گرایش

  مدیریت دولتی

  رتبه 1

  جناب آقای مهدی احمدی

  7123

  دانشگاه پیام نور گرگان

  گرگان

  رتبه 2

  جناب آقای سعید دیبافر

  5829

  ---

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم مهسا ثاقب

  5468

  ---

  گرگان

   

  جامعه آماری دپارتمان مدیریت نگاره – سال 1394

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت  نامی

  تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون

  تعداد داوطلبین غایب در آزمون

  مرحله چهارم

  30 بهمن ماه

  391 نفر

  243 نفر

  148 نفر

   
   
   

   

   

  رتبه های برتر آزمون مرحله چهارم دپارتمان حسابداری نگاره 30 بهمن ماه 1394

  گرایش

  رتبه

  نام داوطلب

  تراز

  دانشگاه

  حوزه امتحانی

  گرایش

  حسابداری

  رتبه 1

  جناب آقای عرفان محمدی

  6801

  دانشگاه علامه طباطبایی

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای مهدی ساعی

  6463

  دانشگاه آزاد ورامین

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای سعید پایکاری

  5812

  دانشگاه علمی کاربردی

  تهران

  گرایش

  حسابرسی

  رتبه 1

  جناب آقای عرفان محمدی

  6734

  دانشگاه علامه طباطبایی

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای مهدی ساعی

  6377

  دانشگاه آزاد ورامین

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای سعید پایکاری

  5824

  دانشگاه علمی کاربردی

  تهران

   

  گرایش

  حسابداری مدیریت

  رتبه 1

  جناب آقای عرفان محمدی

  6866

  دانشگاه علامه طباطبایی

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای مهدی ساعی

  6311

  دانشگاه آزاد ورامین

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم زینب ملکی

  5602

  ---

  تهران

  جامعه آماری دپارتمان حسابداری نگاره – سال 1394

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت  نامی

  تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون

  تعداد داوطلبین غایب در آزمون

  مرحله چهارم

  30 بهمن ماه

  351 نفر

  247 نفر

  104 نفر

   

   

   

   

   رتبه های برتر آزمون مرحله چهارم دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی نگاره 30 بهمن ماه 1394

  رتبه

  نام داوطلب

  تراز

  دانشگاه

  حوزه امتحانی

  جایزه رتبه های برتر

  رتبه 1

  جناب آقای علیرضا خردمند

  6881

  دانشگاه صنعتی شریف

  تهران

  بن 100 هزار تومانی 

  خانه مهندسی شیمی ایران

  رتبه 2

  جناب آقای محمد خدابنده لو

  6882

  دانشگاه صنعتی شریف

  تهران

  بن 75 هزار تومانی

  خانه مهندسی شیمی ایران

  رتبه 3

  جناب آقای پویا هاشم زاده

  6510

  دانشگاه صدرا

  شیراز

  بن 50 هزار تومانی

  خانه مهندسی شیمی ایران

   

  جامعه آماری "واقعی"  آزمون های دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی سال 1394

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت  نامی

  تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون

  تعداد داوطلبین غایب در آزمون

  مرحلهچهارم

  30 بهمن ماه

  447 نفر

  394 نفر

  53 نفر

   

   

   

   

   رتبه های برتر آزمون مرحله چهارم دپارتمان تخصصی مهندسی نفت نگاره 30 بهمن ماه 1394

  گرایش رتبه نام داوطلب تراز دانشگاه حوزه امتحانی جایزه رتبه های برتر
  مهندسی مخازن هیدروکربوری 1 جناب آقای آرمین مژده ای 7449 دانشگاه امیر کبیر تهران بن 100 هزار تومانی
  دوره های نرم افزاری
  خانه مهندسی نفت
  2 در خواست عدم اعلام نام 7238 - - بن 75 هزار تومانی
  دوره های نرم افزاری
  خانه مهندسی نفت
  3 سرکار خانم فاطمه صالحی راد 7023 دانشگاه تهران تهران بن 50 هزار تومانی
  دوره های نرم افزاری
  خانه مهندسی نفت
  مهندسی حفاری و بهره برداری نفت 1 جناب آقای آرمین شیربازو 7425 دانشگاه گرمسار تهران بن 100 هزار تومانی
  دوره های نرم افزاری
  خانه مهندسی نفت
  2 جناب آقای حسین زمانی 6812 دانشگاه امیر کبیر تفرش بن 75 هزار تومانی
  دوره های نرم افزاری
  خانه مهندسی نفت
  3 جناب آقای علی رامشینی 6688 دانشگاه امیر کبیر سبزوار بن 50 هزار تومانی
  دوره های نرم افزاری
  خانه مهندسی نفت
  مهندسی اکتشاف نفت 1 جناب آقای احمد زنگنه 8044 دانشگاه کردستان ملایر بن 100 هزار تومانی
  دوره های نرم افزاری
  خانه مهندسی نفت
  2 جناب آقای بنیامین خادم العموم 7999 دانشگاه علوم تحقیقات تهران تهران بن 75 هزار تومانی
  دوره های نرم افزاری
  خانه مهندسی نفت
  3 جناب آقای سجاد کرمی باصیری 6887 دانشگاه آزاد گچساران شهرکرد بن 50 هزار تومانی
  دوره های نرم افزاری
  خانه مهندسی نفت

   

  جامعه آماری "واقعی"  آزمون های دپارتمان تخصصی مهندسی نفت سال 1394

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت نامی تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون تعداد داوطلبین غایب در آزمون
  مرحله چهارم

  30 بهمن ماه

  455 نفر 305 نفر 150 نفر