آموزشگاه نگاره

اطلاعیه شماره 3 آزمون پنجم (جامع اول): " اعلام رتبه های برتر آزمون های کشوری نگاره مرحله پنجم"

 • تعداد بازدید: 2491
 • با سلام حضور کلیه داوطلبین آزمون های آزمایشی کشوری نگاره

   

  به استحضار تمامی داوطلبین محترم و گرامی آزمون های آزمایشی کشوری نگاره می رسانیم که رتبه های برتر آزمون مرحله پنجم نگاره (مورخ 21 اسفند ماه 1394) به شرح زیر معرفی می گردند:

   

   

  رتبه های برتر آزمون مرحله پنجم دپارتمان مدیریت نگاره 21 اسفند ماه 1394

  گرایش

  رتبه

  نام داوطلب

  تراز

  دانشگاه

  حوزه امتحانی

  گرایش

  مدیریت مالی

  رتبه 1

  جناب آقای فرزام نیکومرام

  6934

  دانشگاه خوارزمی

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای محمد احمدی

  6420

  دانشگاه علامه طباطبایی

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای آرش مجاهدنقی

  6416

  دانشگاه شمسی پور

  تهران

  گرایش

  مدیریت بازرگانی

  رتبه 1

  جناب آقای رامین یوسفی

  7136

  ---

  ملایر

  رتبه 2

  جناب آقای نوید قرنیه

  6201

  دانشگاه صنعتی اصفهان

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای سپهرکیا

  6167

  دانشگاه علم و صنعت

  تهران

   

  گرایش

  مدیریت دولتی

  رتبه 1

  جناب آقای مهدی احمدی

  7709

  دانشگاه پیام نور گرگان

  گرگان

  رتبه 2

  جناب آقای رامین یوسفی

  6417

  ---

  ملایر

  رتبه 3

  جناب آقای نوید قرنیه

  5896

  دانشگاه صنعتی اصفهان

  تهران

  گرایش

  مدیریت صنعتی

  رتبه 1 جناب آقای رامین یوسفی 7246 --- ملایر
  رتبه 2 جناب آقای سپهر کیا 6214 دانشگاه علم و صنعت تهران
  رتبه 3 جناب آقای فرهاد ارژنی 6200 --- تهران

  گرایش

  فناوری اطلاعات

  رتبه 1 جناب آقای رامین یوسفی 7156 --- ملایر
  رتبه 2 جناب آقای سپهر کیا 6244 دانشگاه علم و صنعت تهران
  رتبه 3 جناب آقای نوید قرنیه 6157 دانشگاه صنعتی اصفهان تهران
   

  جامعه آماری دپارتمان مدیریت نگاره – سال 1394

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت  نامی

  تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون

  تعداد داوطلبین غایب در آزمون

  مرحله پنجم

  21 اسفند ماه

  451 نفر

  405 نفر

  46 نفر

   
   
   

   

   

  رتبه های برتر آزمون مرحله پنجم دپارتمان حسابداری نگاره 21 اسفند ماه 1394

  گرایش

  رتبه

  نام داوطلب

  تراز

  دانشگاه

  حوزه امتحانی

  گرایش

  حسابداری

  رتبه 1

  سرکار خانم بهرو کافی

  7169

  علم و صنعت

  تهران

  رتبه 2

  سرکار خانم عاطفه صدیقی

  5922

  دانشگاه شریعتی

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم المیرا بهروزی

  5804

  دانشگاه تهران

  تهران

  گرایش

  حسابرسی

  رتبه 1

  سرکار خانم بهرو کافی

  7105

  علم و صنعت

  تهران

  رتبه 2

  سرکار خانم عاطفه صدیقی

  5937

  دانشگاه شریعتی

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم المیرا بهروزی

  5799

  دانشگاه تهران

  تهران

   

  گرایش

  حسابداری مدیریت

  رتبه 1

  سرکار خانم بهرو کافی

  7211

  علم و صنعت

  تهران

  رتبه 2

  سرکار خانم عاطفه صدیقی

  5977

  دانشگاه شریعتی

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم المیرا بهروزی

  5828

  دانشگاه تهران

  تهران

  جامعه آماری دپارتمان حسابداری نگاره – سال 1394

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت  نامی

  تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون

  تعداد داوطلبین غایب در آزمون

  مرحله پنجم

  21 اسفند ماه

  412 نفر

  377 نفر

  35 نفر

   

   

   

   

   رتبه های برتر آزمون مرحله پنجم دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی نگاره 21 اسفند ماه 1394

  رتبه

  نام داوطلب

  تراز

  دانشگاه

  حوزه امتحانی

  جایزه رتبه های برتر

  رتبه 1

  جناب آقای محمد علی میرزایی

  7513

  دانشگاه صنعتی شریف

  تهران

  سکه طلا

  رتبه 2

  جناب آقای محمد خدابنده لو

  6687

  دانشگاه صنعتی شریف

  تهران

  بن 100هزار تومانی

  خانه مهندسی شیمی ایران

  رتبه 3

  جناب آقای محمد خسروی کیا

  6639

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  تهران

  بن 75 هزار تومانی

  خانه مهندسی شیمی ایران

   

  جامعه آماری "واقعی"  آزمون های دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی سال 1394

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت  نامی

  تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون

  تعداد داوطلبین غایب در آزمون

  مرحله پنجم

  21 اسفند ماه

  563 نفر

  499 نفر

  64 نفر

   

   

   

   

   رتبه های برتر آزمون مرحله پنجم دپارتمان تخصصی مهندسی نفت نگاره 21 اسفند ماه 1394

  گرایش رتبه نام داوطلب تراز دانشگاه حوزه امتحانی جایزه رتبه های برتر
  مهندسی مخازن هیدروکربوری 1 سرکار خانم مهسا تقی پور 7035 دانشگاه تهران تهران سکه طلا
  2 جناب آقای سعید آریانفر 7022 دانشگاه حکیم سبزواری تبریز بن 100هزار تومانی
  دوره های نرم افزاری
  خانه مهندسی نفت
  3 جناب آقای آرمین مژده ای 6996 دانشگاه امیر کبیر تهران بن 75 هزار تومانی
  دوره های نرم افزاری
  خانه مهندسی نفت
  مهندسی حفاری و بهره برداری نفت 1 جناب آقای آرمین شیربازو 7170 دانشگاه گرمسار تهران سکه طلا
  2 جناب آقای امین علی نژاد 6876 دانشگاه صنعت نفت اهواز بن 100 هزار تومانی
  دوره های نرم افزاری
  خانه مهندسی نفت
  3 جناب آقای سید امیر زارعی 6785 دانشگاه امیر کبیر اصفهان بن 75 هزار تومانی
  دوره های نرم افزاری
  خانه مهندسی نفت
  مهندسی اکتشاف نفت 1 جناب آقای احمد زنگنه 9160 دانشگاه کردستان ملایر سکه طلا
  2 جناب آقای بنیامین خادم العموم 8803 دانشگاه علوم تحقیقات تهران تهران بن 100 هزار تومانی
  دوره های نرم افزاری
  خانه مهندسی نفت
  3 جناب آقای میثاق شهباز 7433 دانشگاه آزاد میمه اصفهان بن 75 هزار تومانی
  دوره های نرم افزاری
  خانه مهندسی نفت

   

  جامعه آماری "واقعی"  آزمون های دپارتمان تخصصی مهندسی نفت سال 1394

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت نامی تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون تعداد داوطلبین غایب در آزمون
  مرحله پنجم

  21 اسفند ماه

  531 نفر 408 نفر 123 نفر