آموزشگاه نگاره

بودجه دانشگاه‌ها در سال ۹۵ چقدر است؟

 • تعداد بازدید: 1948
 • دانشگاههای کشور در حالی سال ۹۵ را آغاز میکنند که برخی از روسای دانشگاهها از میزان افزایش بودجه راضی نیستند.

  به گزارش فارس نیوز، دیماه پارسال همزمان با ارائه لایحه بودجه سال 95 کشور به مجلس شورای اسلامی، تکلیف بودجه دانشگاههای کشور نیز مشخص شد.

  براساس این لایحه دانشگاه تهران با بودجه هفت هزار و 180 میلیارد و 218 میلیون ریال بیشترین بودجه دانشگاهها را به خود اختصاص داده و این درحالی است که در مقایسه با بودجه سال 94 این دانشگاه که 6 هزار و 391 میلیارد و 453 میلیون ریال بود، افزایش یافته است.

  دانشگاه هنر با 457 میلیارد و 28 میلیون ریال کمترین بودجه را دربین دانشگاههای تهرانی به خود اختصاص داده البته در مقایسه با بودجه سال گذشته این دانشگاه با افزایش بودجه مواجه بوده است.

   مقایسه بودجه دانشگاههای تهرانی در سال 94 و 95 نشان میدهد که بودجه دانشگاهها با سال گذشته کمی افزایش داشته است.

  دربین دانشگاههای صنعتی واقع در تهران نیز در سال 95 دانشگاه صنعتی شریف بیشترین و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی کمترین بودجه را به خود اختصاص دادهاند.

   

  جدول میزان بودجه دانشگاه‌ها در سال 95

   

  میزان بودجه دانشگاه‌ها در سال 94