آموزشگاه نگاره

اطلاعیه شماره 3 آزمون ششم (جامع دوم): " اعلام رتبه های برتر آزمون های کشوری نگاره مرحله ششم"

 • تعداد بازدید: 2097
 • با سلام حضور کلیه داوطلبین آزمون های آزمایشی کشوری نگاره

   

  به استحضار تمامی داوطلبین محترم و گرامی آزمون های آزمایشی کشوری نگاره می رسانیم که رتبه های برتر آزمون مرحله ششم نگاره (مورخ 20 فروردین ماه 1395) به شرح زیر معرفی می گردند:

   

   

  رتبه های برتر آزمون مرحله ششم دپارتمان مدیریت نگاره 20 فروردین ماه 1395

  گرایش

  رتبه

  نام داوطلب

  تراز

  دانشگاه

  حوزه امتحانی

  گرایش

  مدیریت مالی

  رتبه 1

  جناب آقای فرزام نیکومرام

  9696

  دانشگاه خوارزمی

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای محمد احمدی

  7547

  دانشگاه علامه طباطبایی

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای علی امینی

  7331

  دانشگاه علامه طباطبایی

  تهران

  گرایش

  مدیریت بازرگانی

  رتبه 1

  جناب آقای کاظم آمری

  9696

  پیام نور

  تهران

  رتبه 2

  سرکار خانم سولماز شهریاری

  9495

  دانشگاه آزاد گچساران

  گچساران

  رتبه 3

  جناب آقای سپهرکیا

  9371

  دانشگاه علم و صنعت

  تهران

   

  گرایش

  مدیریت دولتی

  رتبه 1

  جناب آقای مهدی احمدی

  9696

  دانشگاه پیام نور گرگان

  گرگان

  رتبه 2

  جناب آقای کاظم آمری

  8053

  پیام نور

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای سجاد ذوقی

  5896

  ---

  تهران

  گرایش

  مدیریت صنعتی

  رتبه 1 جناب آقای سپهر کیا 9696 دانشگاه علم و صنعت تهران
  رتبه 2 جناب آقای کاظم آمری 9533 پیام نور تهران
  رتبه 3 جناب آقای فرهاد ارژنی 8932 --- تهران

  گرایش

  فناوری اطلاعات

  رتبه 1 جناب آقای سپهر کیا 9696 دانشگاه علم و صنعت تهران
  رتبه 2 جناب آقای کاظم آمری 9693 پیام نور تهران
  رتبه 3 جناب آقای سجاد ذوقی 8576 --- تهران
   

  جامعه آماری دپارتمان مدیریت نگاره – سال 1395

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت  نامی

  تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون

  تعداد داوطلبین غایب در آزمون

  مرحله ششم

  20 فروردین ماه

  582 نفر

  531 نفر

  51 نفر

   
   
   

   

   

  رتبه های برتر آزمون مرحله ششم دپارتمان حسابداری نگاره 20 فروردین ماه 1395

  گرایش

  رتبه

  نام داوطلب

  تراز

  دانشگاه

  حوزه امتحانی

  گرایش

  حسابداری

  رتبه 1

  سرکار خانم بهرو کافی

  9696

  ---

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای محسن صدارت

  8194

  دانشگاه خلیج فارس بوشهر

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم زینب ملکی

  8024

  ---

  تهران

  گرایش

  حسابرسی

  رتبه 1

  سرکار خانم بهرو کافی

  9696

  علم و صنعت

  تهران

  رتبه 2

  سرکار خانم زینب ملکی

  8908

  ---

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای محسن صدارت

  8697

  دانشگاه خلیج فارس بوشهر

  تهران

   

  گرایش

  حسابداری مدیریت

  رتبه 1

  سرکار خانم بهرو کافی

  9696

  ---

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای محسن صدارت

  8309

  دانشگاه خلیج فارس بوشهر

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم زینب ملکی

  8064

  ---

  تهران

  جامعه آماری دپارتمان حسابداری نگاره – سال 1395

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت  نامی

  تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون

  تعداد داوطلبین غایب در آزمون

  مرحله ششم

  20 فروردین ماه

  437 نفر

  390 نفر

  47 نفر

   

   

   

   

   رتبه های برتر آزمون مرحله ششم دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی نگاره 20 فروردین ماه 1395

  رتبه

  نام داوطلب

  تراز

  دانشگاه

  حوزه امتحانی

  جایزه رتبه های برتر

  رتبه 1

  جناب آقای پویا هاشم زاده

  9696

  دانشگاه صدرا

  شیراز

  سکه طلا

  رتبه 2

  جناب آقای محمد خدابنده لو

  9368

  دانشگاه صنعتی شریف

  تهران

  بن 100هزار تومانی

  خانه مهندسی شیمی ایران

  رتبه 3

  جناب آقای امیرحسین شعاعی مداح

  8797

  دانشگاه صنعتی شریف

  تهران

  بن 75 هزار تومانی

  خانه مهندسی شیمی ایران

   

  جامعه آماری "واقعی"  آزمون های دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی سال 1395

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت  نامی

  تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون

  تعداد داوطلبین غایب در آزمون

  مرحله ششم

  20 فروردین ماه

  591 نفر

  546 نفر

  45 نفر

   

   

   

   

   رتبه های برتر آزمون مرحله ششم دپارتمان تخصصی مهندسی نفت نگاره 20 فروردین ماه 1395

  گرایش رتبه نام داوطلب تراز دانشگاه حوزه امتحانی جایزه رتبه های برتر
  مهندسی مخازن هیدروکربوری 1 جناب آقای آرمین مژده ای 9696 دانشگاه امیرکبیر تهران سکه طلا
  2 جناب آقای علیرضا صادقین 8733 دانشگاه تهران تهران بن 100هزار تومانی
  دوره های نرم افزاری
  خانه مهندسی نفت
  3 سرکار خانم مهسا تقی پور 8450 دانشگاه تهران تهران بن 75 هزار تومانی
  دوره های نرم افزاری
  خانه مهندسی نفت
  مهندسی حفاری و بهره برداری نفت 1 جناب آقای سید امیر زارعی 9696 دانشگاه امیر کبیر اصفهان سکه طلا
  2 جناب آقای امین علی نژاد 9538 دانشگاه صنعت نفت اهواز بن 100 هزار تومانی
  دوره های نرم افزاری
  خانه مهندسی نفت
  3 جناب آقای آرمین شیربازو 9476 دانشگاه گرمسار تهران بن 75 هزار تومانی
  دوره های نرم افزاری
  خانه مهندسی نفت
  مهندسی اکتشاف نفت 1 جناب آقای بنیامین خادم العموم 9696 دانشگاه علوم تحقیقات تهران تهران سکه طلا
  2 جناب آقای احمد زنگنه 9668 دانشگاه کردستان ملایر بن 100 هزار تومانی
  دوره های نرم افزاری
  خانه مهندسی نفت
  3 جناب آقای ایمان زارعی 7305 دانشگاه علوم تحقیقات فارس شیراز بن 75 هزار تومانی
  دوره های نرم افزاری
  خانه مهندسی نفت

   

  جامعه آماری "واقعی"  آزمون های دپارتمان تخصصی مهندسی نفت سال 1395

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت نامی تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون تعداد داوطلبین غایب در آزمون
  مرحله ششم

  20 فروردین ماه

  551 نفر 456 نفر 95 نفر