آموزشگاه نگاره

تأسیس دفتر نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در شهر مقدس قم

  • تعداد بازدید: 2190
  • آدرس دفتر نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان قم:

     

    قم، 45 متری صدوق (زنبیل آباد)، ابتدای 30 متری قائم، پلاک 1

    تلفن تماس: 32906677-025

    مدیر اجرایی: آقای کبیر  09127538554