آموزشگاه نگاره

اطلاعیه شماره 3 آزمون هفتم (جامع سوم): " اعلام رتبه های برتر آزمون های کشوری نگاره مرحله هفتم"

 • تعداد بازدید: 2131
 • با سلام حضور کلیه داوطلبین آزمون های آزمایشی کشوری نگاره

   

  به استحضار تمامی داوطلبین محترم و گرامی آزمون های آزمایشی کشوری نگاره می رسانیم که رتبه های برتر آزمون مرحله هفتم نگاره (مورخ 3 اردیبهشت ماه 1395) به شرح زیر معرفی می گردند:

   

   

  رتبه های برتر آزمون مرحله ششم دپارتمان مدیریت نگاره 3 اردیبهشت ماه 1395

  گرایش

  رتبه

  نام داوطلب

  تراز

  دانشگاه

  حوزه امتحانی

  گرایش

  مدیریت مالی

  رتبه 1

  جناب آقای فرزام نیکومرام

  9696

  دانشگاه خوارزمی

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای آرش مجاهد نقی

  8734

  دانشگاه شمسی پور

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای سعید فراهانی

  8038

  دانشگاه تهران جنوب

  تهران

  گرایش

  مدیریت بازرگانی

  رتبه 1

  جناب آقای محمدرضا ضرغامی

  9696

  شهید بهشتی

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای نوید قرینه

  9372

  صنعتی اصفهان

  تهران

  رتبه 3

  جناب آقای سجاد ذوقی

  7793

  ---

  تهران

   

  گرایش

  مدیریت دولتی

  رتبه 1

  جناب آقای محمدرضا ضرغامی

  9696

  شهید بهشتی

  تهران

  رتبه 2

  جناب آقای مهدی احمدی

  9343

  پیام نور

  گرگان

  رتبه 3

  جناب آقای نوید قرینه

  7752

  صنعتی اصفهان

  تهران

  گرایش

  مدیریت صنعتی

  رتبه 1 جناب آقای نوید قرینه 9696 صنعتی اصفهان تهران
  رتبه 2 جناب آقای محمد رضا ضرغامی 8949 شهید بهشتی تهران
  رتبه 3 جناب آقای سپهر کیا 8898 علم و صنعت تهران

  گرایش

  فناوری اطلاعات

  رتبه 1 جناب آقای محمدرضا ضرغامی 9696 شهید بهشتی تهران
  رتبه 2 جناب آقای نوید قرینه 9433 صنعتی اصفهان تهران
  رتبه 3 جناب آقای سپهر کیا 7868 علم و صنعت تهران
   

  جامعه آماری دپارتمان مدیریت نگاره – سال 1395

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت  نامی

  تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون

  تعداد داوطلبین غایب در آزمون

  مرحله هفتم

  3 اردیبهشت ماه

  617 نفر

  576 نفر

  41 نفر

   
   
   

   

   

  رتبه های برتر آزمون مرحله ششم دپارتمان حسابداری نگاره 3 اردیبهشت ماه 1395

  گرایش

  رتبه

  نام داوطلب

  تراز

  دانشگاه

  حوزه امتحانی

  گرایش

  حسابداری

  رتبه 1

  جناب آقای محسن صدارت

  9696

  خلیج فارس بوشهر

  تهران

  رتبه 2

  سرکار خانم زینب ملکی

  9343

  ---

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم انیس سلمانی پور

  7795

  چمران

  اهواز

  گرایش

  حسابرسی

  رتبه 1

  جناب آقای محسن صدارت

  9696

  خلیج فارس بوشهر

  تهران

  رتبه 2

  سرکار خانم زینب ملکی

  9416

  ---

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم انیس سلمانی پور

  7681

  چمران

  اهواز

   

  گرایش

  حسابداری مدیریت

  رتبه 1

  جناب آقای محسن صدارت

  9696

  خلیج فارس بوشهر

  تهران

  رتبه 2

  سرکار خانم زینب ملکی

  9149

  ---

  تهران

  رتبه 3

  سرکار خانم انیس سلمانی پور

  8064

  چمران

  اهواز

  جامعه آماری دپارتمان حسابداری نگاره – سال 1395

  شماره آزمون

  تاریخ برگزاری آزمون

  تعداد افراد ثبت  نامی

  تعداد داوطلبین حاضر در جلسه آزمون

  تعداد داوطلبین غایب در آزمون

  مرحله هفتم

  3 اردیبهشت ماه

  467 نفر

  416 نفر

  51 نفر