آموزشگاه نگاره

حسابداریضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد حسابداری

ضرایب دروس و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دروس

ضرایب گرایش

حسابداری

ضرایب گرایش

حسابرسی

ضرایب گرایش

حسابداری مدیریت

تعداد سوالات زمان پاسخگویی
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

2

2 2 30 210دقیقه
حسابداری مالی 3 2

2

25
حسابداری صنعتی 2 2

3

25
حسابرسی 2 3

2

25
ریاضی و آمار 3 3

3

30

 ظرفیت دانشگاهها

ظرفیت پذیرش دانشگاهها در رشته حسابداری

نوع پذیرش(تعداد)

دانشگاه

روزانه(9)

شبانه(4)

نیمه حضوری(12)

ارومیه

 روزانه(10)

آموزش محور(8)

اصفهان

روزانه(24)

شبانه(13)

الزهرا(س) - فقط زن

روزانه(6)

شبانه(4)

شبانه – آموزش محور(4)

بین المللی امام خمینی قزوین

روزانه(6)

 شبانه(7)

بورسیه کارکنان شاغل رسمی نیروی انتظامی(2)

 نیمه حضوری(10)

 مجازی – نیم سال دوم - شیوه آموزش محور(60)

تربیت مدرس

روزانه(11)

شبانه – نیمسال دوم(10)

 بین ­الملل – محل تحصیل واحد بین­المللی واقع در جلفا(18)

بین­ الملل – محل تحصیل واحد بین­المللی واقع در کیش(20)

تهران

روزانه(6)

شبانه(2)

سمنان

روزانه(7)

شبانه(4)

 بین ­الملل - محل تحصیل پردیس زاهدان دانشگاه سیستان وبلوچستان(20)

سیستان و بلوچستان – زاهدان

روزانه(8)

 شبانه(4)

شهید باهنر کرمان

 روزانه(12)

مجازی - شیوه آموزش محور(60)

شهید بهشتی

روزانه(6)

 شبانه(2)

شهید چمران اهواز

روزانه(6)

 شبانه(2)

شیراز

روزانه – فقط زن(10)

 روزانه- فقط مرد(10)

شبانه – فقط زن(10)

 شبانه – فقط مرد(10)

گرایش حسابرسی - روزانه – فقط مرد – با ضرایب حسابداری(8)

گرایش حسابرسی – شبانه – فقط مرد- شیوه آموزش محور– با ضرایب حسابداری(14)

علامه طباطبایی

روزانه(14)

 شبانه(12)

علوم اقتصادی

روزانه(10)

شبانه(7)

 گرایش حسابرسی - روزانه(10)

 گرایش حسابرسی – شبانه(4)

فردوسی مشهد

 روزانه - فقط زن(4)

روزانه – فقط مرد(4)

 شبانه – فقط زن(2)

 شبانه – فقط مرد(2)

قم

روزانه(4)

 روزانه – آموزش محور(4)

کردستان

 بین ­الملل – محل تحصیل واحد بین­الملل واقع در انزلی(30)

گیلان – رشت

 روزانه(12)

 شبانه(10)

مازندران – بابلسر

 روزانه(5)

ولیعصر(عج) –رفسنجان

 نمونه کارنامه رتبه های برتر

رتبه کل

تراز (نمره کل)

معدل

زبان

حسابداری مالی

حسابداری صنعتی

حسابرسی

ریاضی آمار

دوره تحصیلی

دانشگاه قبولی در مقطع ارشد

13

8395

17.90

سفید

51.67

42.11

86.67

63.33

روزانه

دانشگاه شهید بهشتی

15

8331

18.94

11.11

55

49.12

73.33

51.67

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

42

7921

18.92

13.33

63.33

24.56

73.33

45.83

شبانه

دانشگاه تهران

53

7726

19.27

8.89

56.67

36.84

70

42.50

روزانه

دانشگاه تربیت مدرس

63

7574

15.40

21.11

46.67

40.35

65

52.50

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

72

7412

17.57

14.44

68.33

36.84

41.67

41.67

شبانه

دانشگاه تهران

75

7354

18.57

سفید

51.67

47.37

63.33

41.67

روزانه

دانشگاه الزهرا(س)

76

7348

17.02

سفید

61.67

33.33

76.67

36.67

شبانه

دانشگاه تهران

85

7262

15.42

سفید

40

26.32

78.33

64.17

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

89

7227

16.19

سفید

53.33

31.58

81.67

41.67

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

92

7194

16.02

35.56

30

22.81

76.67

50

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

101

7102

18.52

سفید

40

47.37

63.33

45.83

روزانه

دانشگاه الزهرا(س)

104

7091

16.62

سفید

48.33

49.12

55

45

روزانه

دانشگاه الزهرا(س)

118

6966

18.54

32.22

40

1.75

76.67

41.67

روزانه

دانشگاه الزهرا(س)

146

6829

19.15

38.89

41.67

5.26

65

35

روزانه

دانشگاه علوم اقتصادی

156

6793

18.59

سفید

43.33

17.54

95

31.67

روزانه

دانشگاه الزهرا(س)

162

6728

14.35

سفید

40

36.84

68.33

50.83

شبانه

دانشگاه تهران

175

6626

16

66.67

18.33

26.32

80

19.17

شبانه

دانشگاه تهران

194

6523

15.86

12.22

26.67

42.11

73.33

38.33

شبانه

دانشگاه علامه طباطبایی

196

6506

14.65

سفید

20

31.58

78.33

60

روزانه

دانشگاه الزهرا(س)

224

6395

16.38

سفید

33.33

22.81

66.67

51.67

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

228

6376

18.36

26.67

35

33.33

43.33

34.17

روزانه

دانشگاه الزهرا(س)

311

5980

15.75

سفید

51.67

43.86

73.33

4.17

روزانه

دانشگاه الزهرا(س)

327

5915

17.46

2.22

10

42.11

58.33

48.33

شبانه

دانشگاه الزهرا(س)

351

5873

17.73

38.89

23.33

12.28

48.33

35

شبانه

دانشگاه علامه طباطبایی

401

5735

14.44

سفید

33.33

22.81

61.67

40.83

شبانه

دانشگاه علامه طباطبایی

414

5687

16.09

50

45

3.51

65

سفید

شبانه

دانشگاه علامه طباطبایی

426

5662

17.29

12.22

48.33

10.53

56.67

18.33

شبانه

دانشگاه علامه طباطبایی

439

5628

16.11

13.33

16.67

22.81

68.33

35.83

شبانه

دانشگاه علامه طباطبایی

567

5369

17.50

12.22

23.33

1.74-

43.33

50.83

غیرانتفاعی

موسسه غیر انتفاعی پرندک-پرند

624

5251

14.49

40

سفید

17.54

63.33

35

پیام نور

دانشگاه پیام نور- شهر ری

625

5249

18.36

سفید

31.67

5.26

81.67

14.17

غیرانتفاعی

موسسه غیر انتفاعی ارشاد-دماوند

662

5167

15.63

0

25

3.50-

66.67

42.50

غیرانتفاعی

موسسه غیر انتفاعی ارشاد-دماوندمنابع مطالعاتی پیشنهادی

منابع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

منابع

 ارشد

تعداد 

سوال

ضریب در هر گرایش

منابع

مولف

انتشارات

حسابداری

حسابداری 

مدیریت

حسابرسی

زبان 30 2 2 2 لغات 504 ، 1100 و تافل

 

 

ریاضی 

و

 آمار

20

3

3

3

ریاضی پیش­ دانشگاهی

 (برای یادگیری پایه­‌ا‌‌ی)

امید محمودیان

 

نگاه دانش

 

ریاضی عمومی

امید محمودیان

 

نگاه دانش

 

2000 تست ریاضی

 

امید محمودیان

 

نگاه دانش

 

آمار برای رشته اقتصاد، مدیریت و حسابداری

محسن طورانی

پارسه

2000 تست آمار

محسن طورانی

نگاه دانش

حسابداری 

مالی

25

3

2

2

مروری جامع بر حسابداری مالی

نوروش، مهرانی، کرمی و...

نگاه دانش

2000 تست  حسابداری مالی

کرمی، مرادی و...

نگاه دانش

حسابداری 

صنعتی

25

2

3

2

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

نوروش، مهرانی، کرمی و...

نگاه دانش

2000 تست حسابداری صنعتی

کرمی، وافی و....

نگاه دانش

حسابرسی

25

2

2

3

مروری جامع بر حسابرسی

نوروش، مهرانی، کرمی و...

نگاه دانش

2000 تست حسابرسی

( برای تمرین بیشتر)

کرمی، شهبازی و...

نگاه دانش

 

 معرفی گرایش‌ها

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با جمع آوری، به نظم درآوردن و تهیه گزارش‌هایی بر مبنای اطلاعات موجود به تصمیم‌گیری افراد درون و برون سازمانی کمک می‌کند. از آن‌جایی که افراد درون سازمانی و برون سازمانی دارای اهداف متفاوتی هستند ب اطلاعات متفاوتی نیاز دارند، بنابراین گزارش‌های تهیه شده برای این گروه از افراد نیز باید متفاوت باشد. به همین دلیل است که حسابداری دارای چند گرایش است: حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و حسابرسی

حسابداری: هدف این گرایش از حسابداری تهیه اطلاعات مربوط برای تصمیم‌گیری افراد برون سازمانی است. سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان از افراد برون سازمانی محسوب می‌شوند و تصمیمات این افراد در رابطه با خرید، فروش و نگهداری سهام سازمان مربوطه است. حسابداری مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری به تهیه گزارش‌های مالی می‌پردازد و این گزارشات را در نهایت در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد. در این گرایش، حسابداری مالی در بین سایر دروس حسابداری مانند حسابداری صنعتی و حسابرسی از اهمیت بالاتری برخوردار است، به همین دلیل درس حسابداری مالی در آزمون کنکور کارشناسی ارشد دارای ضریب 3 در بین سایر دروس تخصصی با ضریب 2 قرار دارد.

حسابداری مدیریت: هدف این گرایش از حسابداری تهیه ازلاعات مربوط برای تصمیم‌گیری افراد درون سازمانی است. مدیران از افراد درون سازمانی محسوب می‌شوند و تصمیمات مدیران نیز شامل خرید و فروش تجیزات درون سازمان، توقف یا راه‌اندازی خط تولید در سازمان، سرمایه‌گذاری در پروژه جدید، خرید یا ساخت قطعات اولیه مورد نیاز در تولید، میزان سفارشات بهینه و...... است. بدیهی است مدیران برای تصمیم‌گیری در سازمان نیاز به اطلاعاتی دارند مربوط، به موقع و آینده‌نگر است. در این میان مهم نیست که اطلاعات ارائه شده به مدیر کمی باشد یا کیفی و یا این که حتی از اصول و استاندارد خاصی پیروی کند. اطلاعات تنها باید دارای کیفیت برای تصمیم‌گیری مدیریت باشد.
 از آن جایی که حسابداری صنعتی در دوران کارشناسی به دانشجویان حسابداری در رابطه با این موارد دانش و آگاهی می‌دهد بنابراین دارای اهمیت بالاتری در بین دو درس تخصصی دیگر یعنی حسابداری مالی و حسابرسی دارد و در آزمون کارشناسی ارشد نیز دارای ضریب 3 در بین دروس دیگر با ضریب 2 قرار می‌گیرید.

حسابرسی: همان‌طور که بیان شد حسابداری مالی به دنبال ارائه اطلاعات مربوط برای استفاده‌کنندگان برون سازمانی است. اما آیا استفاد‌کنندگان برون سازمانی به گزارش‌های مالی اعتماد دارند؟ آیا گزارش‌های مالی تهیه شده عاری از هر گونه خطا و تحریف است؟ چگ.نه می‌توان خطا و تحریف در گزارش‌های مالی شناسایی نمود؟ برای این که گزارش‌های ارائه شده توسط شرکت‌ها قابل اعتماد باشد خدمات حسابرسی ارائه می‌شود. حسابرسان به بررسی گزارش‌های مالی تهیه شده توسط حسابداری مالی می‌پردازند و به استفاده‌کنندگان این اطمینان را می‌دهند که اطلاعات منعکس شده در گزارش‌های شرکت قابل اعتماد است و می‌توانند برای تصمیم‌گیری مور استفاده قرار گیرند. بدیهی است که درس حسابرسی در بین دو درس حسابداری مالی و حسابداری صنعتی دارای اهمیت بالاتری است و در آزمون کارشناسی ارشد حسابرسی دارای ضریب 3 بین دو درس دیگر با ضریب 2 است.

 

 بودجه‌بندی سوالات