آموزشگاه نگاره

مدیریت بازرگانیبودجه بندی سوالات

بودجه بندی و سرفصل سئوالات

ردیف

مبحث

تعداد تقریبی سوال

زبان عمومی و تخصصی- 30 سوال

1

Vocabulary

10

2

Grammer Or Cloze Test

5

3

Reading Coprehension

15

اقتصاد کلان - 10 سوال

1

شیوه انجام فعالیتهای اقتصادی

0-2

2

حسابداری ملی و شاخص قیمتها

0-2

3

مدلهای تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست مالی

2-4

4

بازار پول و سیاستهای پولی

0-3

5

تعادل همزمان در بازارهای کالاها، خدمات وپول

2-4

6

نظریه های مصرف و سرمایه گذاری

0-3

7

نظریه های تورم و بیکاری و منحنی فیلیپس

0-2

8

تراز بازرگانی

0-2

اقتصاد خرد - 10 سوال

1

عرضه ، تقاضا و تعادل

0-3

2

کشش

2-4

3

نظریه های رفتار مصرف کننده

0-4

4

نظریه های رفتار تولید کننده

1-3

5

هزینه

0-3

6

بازار رقابت کامل

0-3

7

بازار انحصار فروش

0-2

ریاضیات - 13 سوال

1

مجموعه ها

0-1

2

تابع

1-2

3

ماتریس

2-3

4

توابع دو یا سه متغیره

2-3

5

بسط دو جمله ای

0-1

6

حد و پیوستگی

1-2

7

مشتق و دیفرانسیل

3-5

8

انتگرال و کاربرد آن

2-3

9

غیره (بردار، سری، کاربرد ریاضیات و ...)

1-2

آمار - 7 سوال

1

مقدمات آمار توصیفی

0-1

2

شاخصهای مرکزی

0-1

3

شاخصهای پراکندگی،چولگی و کشیدگی

2-3

4

آنالیز ترکیبی و نظریه احتمال

1-2

5

متغیر تصادفی، تابع احتمال و تابع توزیع

1-2

6

توزیعهای گسسته و پیوسته

1-2

7

برآورد (تخمین) نقطه ای و فاصله ای

0-1

8

آزمون فرض آماری

0-1

9

رگرسیون و ضریب همبستگی

0-1

پژوهش عملیاتی- 15 سوال

1

مفاهیم کلی

0-1

2

مدلسازی

0-2

3

حل ترسیمی

0-2

4

حل از روش سیمپلکس

1-3

5

مساله ثانویه

1-3

6

تحلیل حساسیت و برنامه ریزی پارامتری

2-4

7

شکل ماتریسی مدل برنامه ریزی خطی

1-2

8

حمل و نقل

2-3

9

شبکه

0-2

10

تخصیص

0-2

11

عدد صحیح و صفر و یک

2-3

12

برنامه ریزی پویا

0-1

13

برنامه ریزی غیرخطی

2

مدیریت بازاریابی - 15 سوال

1

پیش بینی فروش

0-2

2

استراتژیهای بازاریابی

2-3

3

تحقیقات بازار

0-1

4

رفتار مصرف کننده

1-2

5

قیمتگذاری

1-3

6

ترفیع

1-3

7

کانال توزیع

0-1

8

مدیریت محصولات

1-3

9

مدیریت بازاریابی بین الملل و صادرات

1-3

10

خدمات

0-1

11

تقسیم بندی بازار

1-3

12

سایر مباحث )کلیات، معرفی بازاریابی، انواع بازاریابی و ...)

1-3

تئوریهای مدیریت- 30 سوال

1

کلیات

3-5

2

سازماندهی

2-5

3

رهبری

1-3

4

منابع انسانی

2-4

5

برنامه ریزی

2-3

6

تصمیم گیری

2-4

7

متفرقه رفتار سازمانی (انگیزش، یادگیری، تجزیه و تحلیل مراوده ای، تغییر، تضاد و تعارض))

3-4

8

ادراک

1-3

9

تجزیه و تحلیل سیستم

1-3

10

مکاتب مدیریت (کلاسیک، نئوکلاسیک، اقتضایی)

2-5

11

خلاقیت و نوآوری

1-3

12

فرهنگ

1-3ضرایب دروس

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات

 

شماره دفترچه

نام درس

ضریب

تعداد سوالات

زمان پاسخگویی

1

زبان عمومی و تخصصی

3

30

150

تئوری های مدیریت

3

30

تحقیق در عملیات

2

15

ریاضی و آمار

2

20

اقتصاد خرد و کلان

2

20

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

2

15

بازاریابی

4

15

 


نمونه کارنامه رتبه های برتر

نمونه کارنامه رتبه های برتر رشته مدیریت بازرگانی

رتبه کل

تراز

(نمره کل)

معدل

زبان

ریاضی آمار

تئوری

اقتصاد

تحقیق در عملیات

مالی

بازاریابی

دوره تحصیلی

دانشگاه قبولی در مقطع ارشد

96

6928

15.90

16.67

10

51.67

63.33

8.89

35.56

75.56

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

136

6685

16.48

5.56

34.44

45

46.67

28.89

24.44

68.89

شبانه

دانشگاه تهران

220

6275

15.29

57.78

35.56

11.67

50

2.22

20

51.11

روزانه

دانشگاه علوم اقتصادی

230

6238

16.57

سفید

20

26.67

58.33

22.22

28.89

84.44

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

249

6199

16.99

22.22

7.78

33.33

45

6.67

20

86.67

روزانه

دانشگاه الزهرا(س)

286

6137

16.06

16.67

36.67

35

24.44

26.67

6.67

93.33

روزانه

دانشگاه تهران

316

6037

16.07

31.11

سفید

35

61.67

15.56

8.89

62.22

شبانه

دانشگاه علوم اقتصادی

628

5495

14.65

سفید

6.67

23.33

61.67

17.78

28.89

73.33

شبانه

دانشگاه علامه طباطبایی

859

5210

15.71

1.11

26.67

23.33

38.33

2.22

13.33

84.44

روزانه

دانشگاه قم

911

5167

14.88

7.78

3.33

33.33

50

2.22

11.11

75.56

روزانه

دانشگاه حضرت معصومه- قم

1220

4880

14.17

سفید

25.56

25

33.33

26.67

35.56

33.33

پردیس

دانشگاه تهران

1243

4859

14.01

-3.33

40

0

30

26.67

31.11

68.89

مجازی

دانشگاه تهران

1732

4508

14.96

سفید

8.89

15

46.67

11.11

20

57.78

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی -خاتم

1886

4416

15.19

سفید

6.67

26.67

18.33

11.11

11.11

73.33

مجازی

دانشگاه تهران

1996

4357

16.71

سفید

16.67

33.33

46.67

8.89

8.89

17.88

مجازی

دانشگاه تهران

2004

4350

16.68

35.56

سفید

25

سفید

سفید

سفید

57.78

پیام نور

دانشگاه پیام نور تهران

2134

4288

18.13

23.33

6.67

13.33

6.67

8.88-

13.33

64.44

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی پرند-پرندک

2141

4287

13.66

31.11

سفید

25

13.33

2.22

2.21-

64.44

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی بصیر-آبیک

2225

4250

17.04

3.33

6.67

16.67

33.33

4.44

17.78

48.89

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین

2379

4176

15.25

5.56

5.56

18.33

10

سفید

8.89

86.67

مجازی

دانشگاه تهران

2455

4138

14.97

سفید

15.56

18.33

50

6.67

17.78

28.89

مجازی

دانشگاه تهران

 

 ظرفیت دانشگاهها

ظرفیت دانشگاه‌ها در رشته مدیریت بازرگانی سال 1394

 

روزانه

شبانه

پیام‌نور

غیرانتفاعی

مجازی‌دولتی

پردیس ‌خودگردان

مجازی ‌پیام‌نور

مجازی غیر‌انتفاعی

تعداد

516

186

344

1770

85

251

ـــــ

ـــــ

 

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394


مدیریت بازرگانی

دوره تحصیلی

نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی

عنوان گرایش

ظرفیت نیمسال اول

ظرفیت نیمسال دوم

توضیحات

روزانه

دانشگاه ارومیه

بازاریابی

4

-

 

روزانه

دانشگاه اصفهان

بازاریابی

5

-

 

روزانه

دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران

بازاریابی

15

-

فقط زن

روزانه

دانشگاه ایلام

بازاریابی

5

-

 

روزانه

دانشگاه تبریز

بازاریابی

4

-

 

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

بازاریابی

4

-

 

روزانه

دانشگاه تهران

بازاریابی

3

-

 

روزانه

دانشگاه حضرت معصومه (ع) (ویژه خواهران) – قم

بازاریابی

7

-

فقط زن

روزانه

دانشگاه خلیج فارس - بوشهر

بازاریابی

15

-

 

روزانه

دانشگاه خوارزمی

بازاریابی

10

-

محل تحصیل تهران

روزانه

دانشگاه زنجان

بازاریابی

10

-

 

روزانه

دانشگاه سمنان

بازاریابی

8

-

 

روزانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان

بازاریابی

6

-

 

روزانه

دانشگاهشهیدباهنر - کرمان

بازاریابی

6

-

 

روزانه

دانشگاه شهیدبهشتی – تهران

بازاریابی

7

-

 

روزانه

دانشگاه شهیدچمران – اهواز

بازاریابی

6

-

 

روزانه

دانشگاه شیراز

بازاریابی

7

-

 

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

بازاریابی

10

-

 

روزانه

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

بازاریابی

12

-

پذیرش با عنوان اماد – انجام مصاحبه منوط به ارائه موافقتنامه از ارگان بورس دهنده می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد

روزانه

دانشگاکردستان - سنندجه

بازاریابی

13

-

 

روزانه

دانشگاه گیلان – رشت

بازاریابی

8

-

 

روزانه

دانشگاه لرستان – خرم آباد

بازاریابی

12

-

 

روزانه

دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل

بازاریابی

7

-

 

روزانه

دانشگاه ملایر

بازاریابی

9

-

 

روزانه

دانشگاه هرمزگان – بندرعباس

بازاریابی

5

-

 

روزانه

دانشگاه یزد

بازاریابی

14

-

 

روزانه

دانشگاه یزد

بازاریابی

6

-

آموزش محور

روزانه

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

بازاریابی

7

-

 

روزانه

دانشگاه ارومیه

بازرگانی بین الملل

9

-

 

روزانه

دانشگاه ایلام

بازرگانی بین الملل

5

-

 

روزانه

دانشگاه تبریز

بازرگانی بین الملل

4

-

 

روزانه

دانشگاه تربیت مدرس

بازرگانی بین الملل

5

-

 

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

بازرگانی بین الملل

4

-

 

روزانه

دانشگاه تهران

بازرگانی بین الملل

3

-

 

روزانه

دانشگاه شاهد – تهران

بازرگانی بین الملل

4

-

شرایط در انتهای دفترچه

روزانه

دانشگاه شهیدبهشتی – تهران

بازرگانی بین الملل

7

-

 

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

بازرگانی بین الملل

10

-

 

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

بازرگانی بین الملل

5

-

 

روزانه

دانشگاه مازندران – بابلسر

بازرگانی بین الملل

5

-

 

روزانه

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

بازرگانی بین الملل

7

-

 

روزانه

دانشگاه ارومیه

بازرگانی داخلی

-

4

 

روزانه

دانشگاه ایلام

بازرگانی داخلی

5

-

 

روزانه

دانشگاه حضرت معصومه (ع) (ویژه خواهران) – قم

بازرگانی داخلی

7

-

فقط زن

روزانه

دانشگاه ارومیه

مدیریت بیمه

-

4

 

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت بیمه

4

-

 

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت بیمه

10

-

 

روزانه

دانشگاه ارومیه

مدیریت مالی

9

-

 

روزانه

دانشگاه اصفهان

مدیریت مالی

7

-

آموزش محور

روزانه

دانشگاه تبریز

مدیریت مالی

4

-

 

روزانه

دانشگاه خوارزمی

مدیریت مالی

10

-

محل تحصیل تهران

روزانه

دانشگاه زنجان

مدیریت مالی

7

-

 

روزانه

دانشگاه سمنان

مدیریت مالی

3

-

 

روزانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان

مدیریت مالی

5

-

 

روزانه

دانشگاه شاهد - تهران

مدیریت مالی

5

-

شرایط در انتهای دفترچه

روزانه

دانشگاه شهید چمران – اهواز

مدیریت مالی

6

-

 

روزانه

دانشگاه قم

مدیریت مالی

10

-

فقط مرد

روزانه

دانشگاه قم

مدیریت مالی

10

-

فقط زن

روزانه

دانشگاه گیلان – رشت

مدیریت مالی

8

-

 

روزانه

دانشگاه مازندران – بابلسر

مدیریت مالی

6

-

 

روزانه

دانشگاه یزد

مدیریت مالی

7

-

 

روزانه

دانشگاه ارومیه

مدیریت تحول

-

4

 

روزانه

دانشگاه اصفهان

مدیریت تحول

4

-

 

روزانه

دانشگاه تبریز

مدیریت تحول

4

-

 

روزانه

دانشگاه حضرت معصومه (ع) (ویژه خواهران) – قم

مدیریت تحول

7

-

فقط زن

روزانه

دانشگاه زنجان

مدیریت تحول

10

-

 

روزانه

دانشگاه شهید چمران – اهواز

مدیریت تحول

6

-

 

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت تحول

10

-

 

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت تحول

5

-

 

روزانه

دانشگاه مازندران – بابلسر

مدیریت تحول

7

-

 

روزانه

دانشگاه هرمزگان – بندرعباس

مدیریت تحول

5

-

 

روزانه

دانشگاه یزد

مدیریت تحول

8

-

 

روزانه

دانشگاه یزد

مدیریت تحول

6

-

آموزش محور

نوبت دوم

دانشگاه اصفهان

بازاریابی

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران

بازاریابی

5

-

فقط زن

نوبت دوم

دانشگاه ایلام

بازاریابی

5

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تبریز

بازاریابی

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

بازاریابی

4

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران

بازاریابی

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه خلیج فارس - بوشهر

بازاریابی

5

-

 

نوبت دوم

دانشگاه زنجان

بازاریابی

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه سمنان

بازاریابی

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه شهید باهنر – کرمان

بازاریابی

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه شهید چمران – اهواز

بازاریابی

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

بازاریابی

10

-

 

نوبت دوم

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

بازاریابی

8

-

 

نوبت دوم

دانشگاه گیلان – رشت

بازاریابی

2

-

پذیرش با عنوان آماد – فقط مرد

نوبت دوم

دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل

بازاریابی

4

-

 

نوبت دوم

دانشگاه هرمزگان – بندرعباس

بازاریابی

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه یزد

بازاریابی

7

-

 

نوبت دوم

دانشگاه ایلام

بازرگانی بین الملل

5

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تبریز

بازرگانی بین الملل

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران

بازرگانی بین الملل

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

بازرگانی بین الملل

4

-

 

نوبت دوم

دانشگاه شاهد – تهران

بازرگانی بین الملل

4

-

شرایط در انتهای دفترچه

نوبت دوم

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

بازرگانی بین الملل

10

-

 

نوبت دوم

دانشگاه فردوسی مشهد

بازرگانی بین الملل

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه مازندران – بابلسر

بازرگانی بین الملل

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه ایلام

بازرگانی داخلی

5

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت بیمه

4

-

 

نوبت دوم

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت بیمه

10

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تبریز

مدیریت مالی

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه زنجان

مدیریت مالی

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه سمنان

مدیریت مالی

1

-

 منابع

 

منابع کارشناسی ارشد گرایش مدیریت بازرگانی

 

اقتصاد خرد و کلان:

اقتصاد خرد، محسن نظری، انتشارات نگاه دانش

اقتصاد کلان، محسن نظری، انتشارات نگاه دانش

 

ریاضی:

ریاضیات عمومی ، امید محمودیان ، انتشارات نگاه دانش

2000 تست ریاضی ، امید محمودیان ، انتشارات نگاه دانش

 

 

آمار:

2000 تست آمار ، طورانی ، انتشارات نگاه دانش

کتابچه آمار و احتمال ، طورانی ، انتشارات نگاره

 

 

زبان :

زبان عمومی مدیریت، ناصرزاده-نعمتی، نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت، منصوریان، نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت، ناصرزاده-دهدشتی، نگاه دانش

زبان عمومی زیر ذره بین، جهانشاهی، نگاه دانش

 

 

تئوری مدیریت:

مروری جامع بر تئوری‌های مدیریت ، دکتر سید جوادین-جلیلیان ، انتشارات نگاه دانش

2000 تست تئوری های مدیریت، سیدجوادین-جلیلیان، نگاه دانش

 

 

پژوهش عملیاتی:

تحقیق در عملیات ، صادق سپندارند ، انتشارات نگاه دانش

 

مدیریت بازاریابی:

مدیریت بازاریابی ، رضا مناجاتی ، انتشارات نگاه دانش

2000 تست، جلیلیان، انتشارات نگاه دانش

 

 

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:

 

مدیریت ما ، علی اصغر پورعزت ، انتشارات بنیاد نهج البلاغه

اصول و مبانی مدیریت در اسلام ، دکتر سید محمد مقیمی ، انتشارات راه دانش

مبانی مدیریت اسلامی، دکتر رضا نجاری، انتشارات دانشگاه پیام نور