آموزشگاه نگاره

مدیریت دولتیبودجه بندی سوالات

بودجه بندی سوالات و سرفصل دروس

ردیف

مبحث

تعداد تقریبی سوال

زبان عمومی و تخصصی- 30 سوال

1

Vocabulary

10

2

Grammer Or Cloze Test

5

3

Reading Coprehension

15

اقتصاد کلان - 10سوال

1

شیوه انجام فعالیتهای اقتصادی

0-2

2

حسابداری ملی و شاخص قیمتها

0-2

3

مدلهای تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست مالی

2-4

4

بازار پول و سیاستهای پولی

0-3

5

تعادل همزمان در بازارهای کالاها، خدمات وپول

2-4

6

نظریه های مصرف و سرمایه گذاری

0-3

7

نظریه های تورم و بیکاری و منحنی فیلیپس

0-2

8

تراز بازرگانی

0-2

اقتصاد خرد - 10 سوال

1

عرضه ، تقاضا و تعادل

0-3

2

کشش

2-4

3

نظریه های رفتار مصرف کننده

0-4

4

نظریه های رفتار تولید کننده

1-3

5

هزینه

0-3

6

بازار رقابت کامل

0-3

7

بازار انحصار فروش

0-2

ریاضیات - 13 سوال

1

مجموعه ها

0-1

2

تابع

1-2

3

ماتریس

2-3

4

توابع دو یا سه متغیره

2-3

5

بسط دو جمله ای

0-1

6

حد و پیوستگی

1-2

7

مشتق و دیفرانسیل

3-5

8

انتگرال و کاربرد آن

2-3

9

غیره (بردار، سری، کاربرد ریاضیات و ...)

1-2

آمار - 7 سوال

1

مقدمات آمار توصیفی

0-1

2

شاخصهای مرکزی

0-1

3

شاخصهای پراکندگی،چولگی و کشیدگی

2-3

4

آنالیز ترکیبی و نظریه احتمال

1-2

5

متغیر تصادفی، تابع احتمال و تابع توزیع

1-2

6

توزیعهای گسسته و پیوسته

1-2

7

برآورد (تخمین) نقطه ای و فاصله ای

0-1

8

آزمون فرض آماری

0-1

9

رگرسیون و ضریب همبستگی

0-1

مالیه عمومی - 9 سوال

1

اصول مالیات

1-2

2

انواع مالیات

2-3

3

سیاست پولی و مالی

2-3

4

هزینه و قروض

1-2

5

طریقه اصول مالیات

2-3

6

سایر مباحث

1

بودجه – 6 سوال

1

مراحل تهیه بودجه

1-2

2

انواع بودجه

1-2

3

بخش عمومی و خصوصی

2-3

4

سیاست کسری بودجه

0-1

5

سایر مباحث

1-2

تئوریهای مدیریت- 30 سوال

1

کلیات

3-5
2

سازماندهی

2-5
3

رهبری

1-3
4

منابعانسانی

2-4
5

برنامهریزی

2-3
6

تصمیم گیری

2-4
7

متفرقه رفتار سازمانی (انگیزش، یادگیری، تجزیه و تحلیل مراوده ای، تغییر، تضاد و تعارض))

1-4
8

ادراک

1-3
9

تجزیه و تحلیل سیستم

1-3
10

مکاتب مدیریت (کلاسیک، نئوکلاسیک، اقتضایی)

2-5
11

خلاقیت و نوآوری

1-3
12

فرهنگ

1-3
 

 ضرایب دروس

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات

 ضرایب کلیه گرایشهای رشته مدیریت دولتی شامل توسعه منابع انسانی، طراحی سازمان های دولتی ، بودجه و مالی عمومی ، خط مشی گذاری عمومی ، مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی  و مدیریت تحول و همچنین رشته های مدیریت بحران ، مدیریت اماکن متبرکه مذهبی و مدیریت سازمان های دولتی (مالی و اقتصادی، منابع انسانی و روابط کار، برنامه ریزی و نظارت) یکسان و به صورت زیر می باشد

نام درس

ضریب

تعداد سوالات

زمان پاسخگویی

زبان عمومی و تخصصی

3

30

150

تئوری های مدیریت

3

30

مالیه عمومی و بودجه

3

15

ریاضی و آمار

2

20

اقتصاد خرد و کلان

2

20

مدیریت منابع انسانی

3

15

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

2

15
 


نمونه کارنامه رتبه های برتر

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

زبان

ریاضی آمار

تئوری

اقتصاد

مالیه بودجه

حسابداری

معدل

تراز
(نمره کل)

رتبه کل

44.44

57.26

17.33

70

45

46.67

17.78

9433

2

24.44

14.53

41.33

33.33

56.67

73.33

16.13

8407

4

70

23.08

46.67

53.33

0

0

17.72

7950

6

75.56

0

56.67

50

0

0

18.35

7715

7

0

0

33.33

55

68.33

66.67

17.42

7640

8

70

48.72

21.33

56.67

0

0

15.68

7524

10

13.33

22.22

29.33

65

33.33

38.33

17.99

7275

17

55.56

23.08

32

66.67

0

0

16.38

7069

29

16.67

34.19

38.67

58.33

38.33

8.33

14.91

6950

39

37.78

58.12

32

51.67

0

0

15.85

6855

43

44.44

52.14

25.33

61.67

0

0

14.73

6841

44

1.11

24.79

33.33

48.33

43.33

46.67

14.85

6762

47

7.78

0

34.67

31.67

55

60

15.90

6758

48

16.67

35.9

13.33

51.67

43.33

28.33

17.18

6737

52

26.67

7.69

22.67

48.33

36.67

36.67

17.24

6720

53

35.56

35.04

40

50

5

0

16.46

6642

57

18.89

14.53

50.67

76.67

0

0

18.11

6615

62

5.56

18.8

26.67

38.33

38.33

61.67

14.65

6513

68

0

0

37.33

46.67

36.67

51.67

17.85

6479

72

2.22

51.28

50.67

73.33

0

0

14.39

6451

74

56.67

11.97

36

40

0

0

15.52

6244

91

33.33

36.75

52

28.33

0

0

14.68

6211

97

35.56

49.57

38.67

31.67

0

0

13.99

6130

109

13.33

32.48

32

78.33

0

0

17

6093

113

1.11

0

17.33

48.33

48.33

63.33

14.71

6082

118

41.11

59.83

10.67

55

0

0

13.35

6065

120

35.56

43.59

28

45

0

0

14.83

6003

135

33.33

42.74

36

30

0

0

16.38

5981

140

33.33

6.84

36

65

0

0

16.6

5980

141

68.89

0

28

33.33

0

0

15.6

5949

152

8.88-

23.08

25.33

40

41.67

43.33

16.55

5900

163

56.67

11.97

18.67

51.67

0

0

15.54

5895

166

38.89

35.04

22.67

50

0

0

15.08

5866

177

7.78

35.04

41.33

66.67

0

0

15.37

5845

184

26.67

46.15

18.67

53.33

0

0

17.24

5840

185

40

24.79

32

40

0

0

15.89

5834

186

 

 ظرفیت دانشگاهها

ظرفیت دانشگاه‌ها در سال 1394

گرایش‌ها

روزانه

شبانه

پیام‌نور

غیر

انتفاعی

مجازی‌

دولتی

پردیس

 ‌خودگردان

مجازی ‌

پیام‌نور

مجازی

 غیر‌انتفاعی

دولتی

141

84

291

ـــــ

85

87

ـــــ

ـــــمنابع

منابع کارشناسی ارشد گرایش مدیریت دولتی

 

اقتصاد خرد و کلان:

اقتصاد خرد، محسن نظری، انتشارات نگاه دانش

اقتصاد کلان، محسن نظری، انتشارات نگاه دانش

 

 

ریاضی:

ریاضیات عمومی ، امید محمودیان ، انتشارات نگاه دانش

2000 تست ریاضی ، امید محمودیان ، انتشارات نگاه دانش

 

 

آمار:

مدیریت ما ، علی اصغر پورعزت ، انتشارات بنیاد نهج البلاغه

اصول و مبانی مدیریت در اسلام ، دکتر سید محمد مقیمی ، انتشارات راه دانش

مبانی مدیریت اسلامی، دکتر رضا نجاری، انتشارات دانشگاه پیام نور

 

 

زبان :

زبان عمومی مدیریت، ناصرزاده-نعمتی، نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت، منصوریان، نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت، ناصرزاده-دهدشتی، نگاه دانش

زبان عمومی زیر ذره بین، جهانشاهی، نگاه دانش

 

 

تئوری مدیریت:

مروری جامع بر تئوری‌های مدیریت ، دکتر سید جوادین-جلیلیان ، انتشارات نگاه دانش

2000 تست تئوری های مدیریت، سیدجوادین-جلیلیان، نگاه دانش

 

 

مالیه عمومی و بودجه:

مالیه عمومی و بودجه، تقوی وابوطالب

اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه ، ابراهیمی نژاد-فرج وند ، انتشارات سمت

بودجه و بودجه ریزی، کیاکجوری

 

 

مدیریت منابع انسانی:

مدیریت منابع انسانی و روابط کار ، سید رضا جوادین ، نگاه دانش

مدیریت منابع انسانی(مفاهیم ، تئوریها و کاربردها) ، آرین قلی پور ، انتشارت سمت

 

 

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:

 

مدیریت ما ، علی اصغر پورعزت ، انتشارات بنیاد نهج البلاغه

اصول و مبانی مدیریت در اسلام ، دکتر سید محمد مقیمی ، انتشارات راه دانش

مبانی مدیریت اسلامی، دکتر رضا نجاری، انتشارات دانشگاه پیام نور