آموزشگاه نگاره

مدیریت صنعتیبودجه بندی سوالات

 

بودجه بندی و سر فصل سوالات

ردیف

مبحث

تعداد تقریبی سوال

زبان عمومی و تخصصی- 30 سوال

1

Vocabulary

10

2

Grammer Or Cloze Test

5

3

Reading Coprehension

15

اقتصاد کلان - 10 سوال

1

شیوه انجام فعالیتهای اقتصادی

0-2

2

حسابداری ملی و شاخص قیمتها

0-2

3

مدلهای تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست مالی

2-4

4

بازار پول و سیاستهای پولی

0-3

5

تعادل همزمان در بازارهای کالاها، خدمات وپول

2-4

6

نظریه های مصرف و سرمایه گذاری

0-3

7

نظریه های تورم و بیکاری و منحنی فیلیپس

0-2

8

تراز بازرگانی

0-2

اقتصاد خرد - 10 سوال

1

عرضه ، تقاضا و تعادل

0-3

2

کشش

2-4

3

نظریه های رفتار مصرف کننده

0-4

4

نظریه های رفتار تولید کننده

1-3

5

هزینه

0-3

6

بازار رقابت کامل

0-3

7

بازار انحصار فروش

0-2

ریاضیات - 13 سوال

1

مجموعه ها

0-1

2

تابع

1-2

3

ماتریس

2-3

4

توابع دو یا سه متغیره

2-3

5

بسط دو جمله ای

0-1

6

حد و پیوستگی

1-2

7

مشتق و دیفرانسیل

3-5

8

انتگرال و کاربرد آن

2-3

9

غیره (بردار، سری، کاربرد ریاضیات و ...)

1-2

آمار - 7 سوال

1

مقدمات آمار توصیفی

0-1

2

شاخصهای مرکزی

0-1

3

شاخصهای پراکندگی،چولگی و کشیدگی

2-3

4

آنالیز ترکیبی و نظریه احتمال

1-2

5

متغیر تصادفی، تابع احتمال و تابع توزیع

1-2

6

توزیعهای گسسته و پیوسته

1-2

7

برآورد (تخمین) نقطه ای و فاصله ای

0-1

8

آزمون فرض آماری

0-1

9

رگرسیون و ضریب همبستگی

0-1

پژوهش عملیاتی- 15 سوال

1

مفاهیم کلی

0-1

2

مدلسازی

0-2

3

حل ترسیمی

0-2

4

حل از روش سیمپلکس

1-3

5

مساله ثانویه

1-3

6

تحلیل حساسیت و برنامه ریزی پارامتری

2-4

7

شکل ماتریسی مدل برنامه ریزی خطی

1-2

8

حمل و نقل

2-3

9

شبکه

0-2

10

تخصیص

0-2

11

عدد صحیح و صفر و یک

2-3

12

برنامه ریزی پویا

0-1

13

برنامه ریزی غیرخطی

2

مدیریت تولید - 15 سوال

1

مفاهیم مدیریت تولید

1-2

2

تجزیه و تحلیل هزینه ها

1-2

3

برنامه ریزی سیستم های غیرپیوسته

1-2

4

پیش بینی تقاضا

1-2

5

برنامه ریزی ظرفیت

0-1

6

مکان یابی

0-2

7

کارسنجی و زمان سنجی

1-3

8

برنامه ریزی جامع

0-2

9

کنترل موجودی

1-3

10

برنامه ریزی مواد

1-2

11

مدیریت پروژه

1-2

12

کنترل کیفیت

1-2

13

نگهداری و تعمیرات

1-2

14

منحنی یادگیری

0-1

15

لی اوت

1-2

16

متفرقه

0-2

تئوریهای مدیریت- 30 سوال

1

کلیات

3-5
2

سازماندهی

2-5
3

رهبری

1-3
4

منابع انسانی

2-4
5

برنامه ریزی

2-3
6

تصمیم گیری

2-4
7

متفرقه رفتار سازمانی (انگیزش، یادگیری، تجزیه و تحلیل مراوده ای، تغییر، تضاد و تعارض))

3-4
8

ادراک

1-3
9

تجزیه و تحلیل سیستم

1-3
10

مکاتب مدیریت (کلاسیک، نئوکلاسیک، اقتضایی)

2-5
11

خلاقیت و نوآوری

1-3
12

فرهنگ

1-3
 

 ضرایب دروس

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات

نام درس

ضریب

تعداد سوالات

زمان پاسخگویی

زبان عمومی و تخصصی

3

30

150دقیقه

تئوری های مدیریت

3

30

تحقیق در عملیات

3

15

ریاضی و آمار

3

20

اقتصاد خرد و کلان

2

20

مدیریت تولید

3

15

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 2 15
 


نمونه کارنامه

 

نمونه کارنامه رشته مدیریت صنعتی

 

رتبه کل

تراز

(نمره کل)

معدل

زبان

ریاضی آمار

تئوری

اقتصاد

تحقیق

در عملیات

تولید

دوره تحصیلی

دانشگاه قبولی در مقطع ارشد

136

6698

13.87

سفید

38.89

56.67

48.33

42.22

20

روزانه

دانشگاه علوم اقتصادی

188

6404

18.37

16.67

25.56

10

51.67

35.56

48.89

شبانه

دانشگاه تهران

4100

3478

16.15

30

5.56

10

10

6.67

سفید

شبانه

دانشگاه علامه طباطبایی

4579

3383

18.72

2.21-

سفید

33.33

13.33

6.67

سفید

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی ارشاد- دماوند

6924

3051

15.48

3.33

22.22

15

16.67

سفید

سفید

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین

7242

3017

18.22

سفید

27.78

سفید

25

سفید

سفید

پردیس

دانشگاه علامه طباطبایی

 ظرفیت دانشگاهها

 

روزانه

شبانه

پیام‌نور

غیرانتفاعی

مجازی‌دولتی

پردیس ‌خودگردان

مجازی ‌پیام‌نور

مجازی غیر‌انتفاعی

تعداد

236

86

ـــــ

770

80

113

ـــــ

80منابع

منابع کارشناسی ارشد گرایش صنعتی و تکنولوژی

اقتصاد خرد و کلان:

 

اقتصاد خرد، محسن نظری، انتشارات نگاه دانش

اقتصاد کلان، محسن نظری، انتشارات نگاه دانش

 

 

ریاضی:

ریاضیات عمومی ، امید محمودیان ، انتشارات نگاه دانش

2000 تست ریاضی ، امید محمودیان ، انتشارات نگاه دانش

 

آمار:

 

2000 تست آمار ، طورانی ، انتشارات نگاه دانش

کتابچه آمار و احتمال ، طورانی ، انتشارات نگاره

 

 

زبان :

 

زبان عمومی مدیریت، ناصرزاده-نعمتی، نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت، منصوریان، نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت، ناصرزاده-دهدشتی، نگاه دانش

زبان عمومی زیر ذره بین، جهانشاهی، نگاه دانش

 

 

تئوری مدیریت:

 

مروری جامع بر تئوری‌های مدیریت ، دکتر سید جوادین-جلیلیان ، انتشارات نگاه دانش

2000 تست تئوری های مدیریت، سیدجوادین-جلیلیان، نگاه دانش

 

 

پژوهش عملیاتی:

تحقیق در عملیات ، صادق سپندارند ، انتشارات نگاه دانش

 

مدیریت تولید:

 

مدیریت تولید و عملیات ، هایده متقی ، انتشارات آوای شروین

 

 

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:

 

مدیریت ما ، علی اصغر پورعزت ، انتشارات بنیاد نهج البلاغه

اصول و مبانی مدیریت در اسلام ، دکتر سید محمد مقیمی ، انتشارات راه دانش

مبانی مدیریت اسلامی، دکتر رضا نجاری، انتشارات دانشگاه پیام نور