آموزشگاه نگاره

علوم اقتصادیبودجه بندی سوالات

 

بودجه‌بندی فصول مختلف اقتصاد خرد در سال‌های اخیر

92

91

90

89

سرفصل‌ها

3

3

3

0

عرضه، تقاضا و تعادل

2

1

1

6

کشش

10

3

6

5

نظریه رفتار مصرف‌کننده

3

5

2

2

نظریه رفتار تولید‌کننده

0

3

1

2

نظریه هزینه

3

3

2

3

بازار رقابت کامل

0

4

5

2

بازار انحصار کامل

4

2

4

4

بازار رقابت انحصاری و انحصار چندجانبه

0

1

0

1

بازار عوامل تولید

0

0

1

0

نظریه بازی‌ها

 

 

بودجه‌بندی فصول مختلف اقتصاد کلان در سال‌های اخیر

92

91

90

89

سرفصل‌ها

1

1

0

2

تولید و درآمد ملی

1

0

2

1

شاخص قیمت

4

4

4

2

مدل درآمد مخارج

4

5

3

3

مدل IS-LM و سیاستهای پولی و مالی

3

5

6

3

بازار کار و مدل عرضه – تقاضای کل

2

2

2

3

اقتصاد باز

2

2

2

2

منحنی فلیپس و تورم

2

2

2

3

نظریه مصرف

2

1

2

3

نظریه سرمایه‌گذاری

3

2

2

3

عرضه و تقاضای پول

1

1

0

0

مدل‌های رشد

 
 
 

بودجه‌بندی فصول مختلف آماردر سال‌های اخیر

92

91

90

89

سرفصل‌ها

2

1

1

5

آمار توصیفی

5

1

0

2

آنالیز ترکیبی و احتمال

4

2

5

2

متغیر تصادفی و توزیع توام

3

7

5

3

توزیع‌های احتمال گسسته و پیوسته

2

5

4

5

نمونه‌گیری و تئوری برآورد

3

3

3

1

آزمون فرض

0

0

1

1

تحلیل واریانس

1

1

1

1

همبستگی و رگرسیون

 
 
 

بودجه‌بندی دروس مختلف دروس تخصصی در سال‌های اخیر

92

91

90

89

سرفصل‌ها

5

5

5

5

تجارت بین‌الملل

5

5

5

5

مالیه بین‌الملل

5

5

5

5

پول و بانکداری

5

5

5

5

بخش عمومی

5

5

5

5

اقتصاد اسلامی

 
 
 

بودجه‌بندی فصول مختلف ریاضی در سال‌های اخیر

92

91

90

89

سرفصل‌ها

1

1

1

1

مجموعه‌ها

1

1

1

1

اعداد مختلط

1

1

1

0

بسط دوجمله‌ای

2

1

5

2

تابع

1

1

1

2

حد و پیوستگی

1

1

1

4

مشتق و کاربرد آن

3

2

1

3

انتگرال و کاربرد آن

2

5

2

2

ماتریس و بردار

3

1

0

0

دنباله و سری

5

7

6

4

توابع دو متغیره

0

0

1

0

معادلات دیفرانسل

5

5

5

6

مباحث کاربردی در اقتصاد

 
 
 

بودجه‌بندی مباحث مختلف زبان عمومی و تخصصی در سال‌های اخیر

92

91

90

89

سرفصل‌ها

10

10

10

10

Vocabulary

5

5

5

5

Cloze test (Grammer)

15

15

15

15

Reading Comprehension

 
 
 
 
 


منابع

 

زبان عمومی و تخصصی:

1- کتاب 504 واژه

2- کتاب Essential words for TOEFL

3- زبان تخصصی علوم اقتصادی، رضا آذری محبی

4- English for the students of Economics انتشارات سمت

 

اقتصاد خرد:

منابع تشریحی:

1- تئوری و مسایل اقتصاد خرد، محمد حسن مشرف جوادی، انتشارات کانون پژوهش

2- اقتصاد خرد 2، عباس شاکری، نشر نی

منابع نکته و تست:

1- کتاب ارشد اقتصاد خرد، محسن نظری، انتشارات پوران پژوهش

2- 2000 تست اقتصاد خرد، محسن نظری

 

اقتصاد کلان:

منابع تشریحی:

1- اقتصاد کلان، عباس شاکری، 2 جلد، انتشارات پارسی نویسا

2- اقتصاد کلان، تیمور رحمانی، 2 جلد، انتشارات برادران

منابع نکته و تست:

1- 2000 تست + سؤال‌های آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد کلان، تیمور رحمانی

2- تست اقتصاد کلان، محسن نظری

 

ریاضی:

منابع تشریحی:

1- ریاضیات عمومی و کاربردهای آن، محمد حسین پورکاظمی، 2 جلد، نشر نی

منابع نکته و تست:

1- ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد، مدیریت، و حسابداری، هادی رنجبران

 

آمار:

منابع تشریحی:

1- آمار در اقتصاد و بازرگانی، محمد نوفرستی، 2 جلد (چاپ جدید)

2- آمار و احتمالات، مهندس محسن طورانی

منابع نکته و تست:

1- آمار و احتمال ، آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد، مدیریت و حسابداری، هادی رنجبران

 

مجموعه دروس تخصصی:

1- تجارت بین‌الملل: دومینیک سالواتوره، ترجمه حمیدرضا ارباب، نشر نی

2- مالیه بین‌الملل: دومینیک سالواتوره، ترجمه حمیدرضا ارباب، نشر نی و فصل 13 کتاب اقتصاد کلان عباس شاکری

3- بخش عمومی: دکتر جمشید پژویان (2 جلد هزینه‌های دولت – مالیات‌ها) و پورمقیم

4- پول و بانکداری: پول، ارز و بانکداری یوسف فرجی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی و قسمت‌های پولی کتاب اقتصاد کلان عباس شاکری

5- اقتصاد اسلامی: مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، محمد مهدی کرمی . محمد پورمند، پژوهشکده حوزه و دانشگاه

 معرفی رشته اقتصاد

 

از آن جهت كه سرنوشت يك كشور در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي،‌ علمي، تكنولوژي و صنعتي و نيز رفاه آحاد جامعه در گرو چگونگي وضعيت اقتصاد است، رشته اقتصاد اهميت بسيار زيادي دارد. با استفاده از اين دانش است كه روند رشد اقتصادي كشور رقم خورده و به طور كلي سرنوشت حال و آينده جامعه تعيين مي‌شود پس پرواضح است موضوعي اين چنين كه داراي اين درجه از اهميت است، بسيار مهم و حساس خواهد بود. لذا در كشورهاي پيشرفته در ميان رشته‌هاي دانشگاهي اقتصاد را در قياس با رشته‌هاي پزشكي و مهندسي، بالاتر ارزيابي كرده و به آن بهاي بيشتري مي‌دهند. اما در كشور ما متأسفانه با اين كه همگان به اهميت اين رشته اذعان دارند، ولي در عمل توجه لازم به آن نشده و معمولاً دانش‌آموزان سال‌هاي آخر دبيرستان نسبت به جايگاه اين رشته اطلاعات لازم را ندارند.

 

گرایش های رشته اقتصاد

رشته‌ي علوم اقتصادي در دوره‌ي كارشناسي ارشد داراي 6 گرايش علوم اقتصادي، توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي، برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي، اقتصاد انرژي، اقتصاد محيط‌زيست و اقتصاد و تجارت‌ الكترونيك است. به علت اين‌كه تعداد واحدهاي گذراندني در مقطع كارشناسي ارشد محدود است، تفاوت گرايش‌هاي فوق از نظر واحدهاي گذرانده شده بسيار كم است.

 

علوم اقتصادي

در اين گرايش که به آن اقتصاد محض نيز گفته مي شود، به طور اصيل به علم اقتصاد پرداخته مي شود. تاکيد اين گرايش بر روي تئوري هاي اقتصادي است. بر خلاف ساير گرايش‌هاي رشته اقتصاد که در يک زمينه خاص تخصص پيدا مي‌كنند، دانش آموختگان اين گرايش يک ديد کلي و کاملا نظري نسبت به علم اقتصاد پيدا مي‌کنند و به اين ترتيب زمينه مناسب جهت ورود به تخصص‌هاي مورد علاقه خود را کسب خواهند كرد.

 

اقتصاد محيط زيست

اين گرايش به بررسي اقتصاد منابع طبيعي، اقتصاد محيط زيست و مسائلي از قبيل: منابع تجديدپذير و تجديدناپذير، منابع آب، منابع انرژي و . . . مي‌پردازد. يکي از مهمترين مسائلي که در اين گرايش مد نظر است، مسائل مربوط به حفظ محيط زيست و توسعه پايدار است.

 

اقتصاد انرژي

دانش آموختگان اقتصاد انرژي جهت تامين نيروي انساني مورد نياز وزارت نفت (نفت، گازوپتروشيمي) توانمندي‌هاي زير را به دست مي‌آورند:
تجزيه و تحليل موضوعات مختلف اقتصاد انرژي از قبيل ساختار بازار، هيدروکربورهاي نفتي و مشتقات آن و ساير انرژي‌ها، قيمت گذاري، صرفه جويي، جانشيني، بازاريابي و بازرگاني بين المللي انواع مختلف انرژي. شناخت تحولات سياسي سازمان‌ها و مجامع بين المللي مربوط به انرژي‌هاي مختلف، بهره گيري از شناخت کلي مراکز مصرف، اهداف و طرز عمل مجامع بين المللي در امر توسعه و بازاريابي نفت و فرآورده‌هاي نفتي و توليدات پتروشيمي، برنامه‌ريزي توليد و مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، برنامه‌ريزي کلان درباره‌ي توليد و مصرف انرژي و تعيين خط و مشي و برنامه‌ريزي دراز مدت در سطح کشور، آشنايي با تکنولوژي‌هاي موجود در جهان و بهره‌گيري از آن در زمينه‌ي توليد، پالايش، توزيع، مصرف وبازاريابي انرژي.

 

برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي

هدف از برگزاري دوره كارشناسي ارشد اين رشته،‌ تربيت كارشناساني است كه بتوانند با بهره‌گيري از دانش اقتصاد، مسائل و مشكلات پيچيده اقتصادي را در سطوح كلان و بخشي و نيز سازمان‌هاي بزرگ اقتصادي تجزيه و تحليل كرده‌ و راه‌حل‌ها و سياست‌هاي مؤثر و متناسب را ارائه نمايند. فارغ‌التحصيلان اين دوره با بهره‌گيري از تسلط بر دانش اقتصاد قادر خواهند بود:‌
به عنوان مدير و كارشناس ارشد، در تنظيم سياست‌هاي اقتصادي مشاركت نموده و براي مشكلات اقتصادي كشور در سطوح مختلف تصميم‌گيري كرده، ارائه طريق مي‌كنند.

به عنوان محقق به پژوهش و كسب اطلاعات مورد نياز پرداخته و با تجزيه و تحليل آن نقش مؤثري در تصميم‌گيري سياستگذاران خواهندداشت.
به سازمان‌هاي اقتصادي و اجتماعي و مراكز تصميم‌گيري اقتصادي خدمات مشاوره‌اي و مطالعاتي ارائه مي‌كنند.

 

توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

سر فصل‌هاي اصلي كه در اقتصاد توسعه به آن پرداخته مي‌شود عبارتند از: مطالعه و بررسي تجارب كشورهاي پيشرفته در مسير توسعه يافتگي، بررسي علل توسعه نيافتگي كشور‌هاي در حال توسعه، ارائه راهكارهاي مناسب جهت پيشرفت كشورهاي در حال توسعه در مسير توسعه يافتگي. از آنجايي‌كه ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه در زمره كشورهاي در حال توسعه طبقه‌بندي شده است، فارغ‌التحصيلان اين رشته مي‌توانند نقش بسزايي از طريق ارائه راهكارهاي مناسب در جهت توسعه يافتگي كشور داشته باشند.

 

تجارت الكترونيك

با توجه به توسعه روزافزون اينترنت و رايانه و سهم قابل توجه تجارت الكترونيك از تجارت جهاني، اهميت اين رشته مشخص مي‌شود. فارغ‌التحصيلان اين رشته مي‌توانند با استفاده از دانش اقتصاد و علوم يارانه‌اي و از طريق نرم‌افزارهاي كاربردي در اين زمينه به فعاليت بپردازند.