آموزشگاه نگاره

روانشناسیضرایب و مواد امتحانی

 

ضرايب و مواد امتحاني در دانشگاه سراسري

باليني كودك و نوجوان

صنعتي

سنجش و اندازه گيري

باليني

عمومي

گرايش

ضريب دروس

2

2

2

2

2

متون‌تخصصي‌زبان‌انگليسي

1

0

0

1

1

علم النفس

1

2

2

1

1

آمار و روش تحقيق

2

0

1

2

2

روانشناسي مرضي و كودكان استثنائي

2

0

2

2

2

روان شناسي رشد

3

0

0

3

0

روانشناسي باليني

0

0

1

0

2

روانشناسي عمومي

0

0

2

0

0

روان سنجي

0

0

2

0

0

آزمون هاي شناختي هوش و شخصيت

1

0

0

1

1

روانشناسي فيزيولوژيك و انگيزش و هيجان

0

2

0

0

0

روانشناسي صنعتي

0

2

0

0

0

روانشناسي اجتماعي

0

3

0

0

0

رفتار سازماني

0

3

0

0

0

روانشناسي امور استخدامي

0

3

0

0

0

بالندگي سازماني

 
 
ضرايب و مواد امتحاني در دانشگاه آزاد اسلامی
 

صنعتي و سازماني

سنجش و اندازه گيري

شخصيت

باليني

عمومي

گرايش

ضريب دروس

2

2

2

2

2

متون تخصصي زبان انگليسي

1

0

1

1

1

علم النفس

1

2

2

1

1

آمار و روش تحقيق

2

1

2

2

2

روانشناسي مرضي و كودكان استثنائي

2

2

2

2

2

روان شناسي رشد

0

0

2

4

0

روانشناسي باليني

0

0

3

2

0

روانشناسي شخصيت

2

1

0

0

2

روانشناسي عمومي

1

0

1

3

1

روانشناسي فيزيولوژيك و انگيزش و هيجان

0

2

0

0

0

آزمون هاي شناختي هوش و شخصيت

0

2

0

0

0

روانسنجي

 
 

 ظرفیت داشگاه های سراسری

ظرفیت دانشگاه‌های سراسری در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی  سال 94:

گرایش‌ها

روزانه

شبانه

پیام نور

غیر انتفاعی

مجازی دولتی

پردیس خودگردان

روانشناسی عمومی

283

115

283

60

40

58

روانشناسی بالینی

123

58

46

 

 

 

روانشناسی صنعتی و سازمانی

14

3

 

 

 

4

سنجش و اندازه‌گیری روانسنجی

10

10

 

 

 

 

روانسنجی بالینی کودک و نوجوان

14

6

 

20

 

14

روانشناسی خانواده درمانی

12

 

 

20

 

 

 


منابع مطالعاتی پیشنهادی

منابع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

 
 

نام درس

منابع

زبان تخصصی

1. خلاصه های هیلگارد از کتاب متن اصلی هیلگارد – زمینه ی روانشناسی

2. Reading in psychology – kianoosh hashemian.samt pub

علم النفس

1. علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی – دکتر احدی و بنی جمالی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

2. روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی – علی اصغر احمدی، انتشارات امیرکبیر

3. علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی – عثمان نجانی

4. علم النفس – محمدی، رحیمی، انتشارات فرهنگ

آمار و روش تحقیق

1. احتمالات و آمار کاربردی – دکتر دلاور، انتشارات رشد

2. مبانی نظری و علمی پژوهش – دکتر دلاور، انتشارات رشد یا روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی – دکتر دلاور، انتشارات ویرایش

3. روش تحقیق در علوم رفتاری – دکتر سرمد، بازرگان و حجازی، انتشارات سخن

روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی

1. روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی – دکتر    سیف نراقی و نادری، انتشارات ارسباران        

2. بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی – دکتر  احدی و بنی جمالی، نشر نی

3. روانشناسی مرضی – محمدی و دماوندیان

4.روانشناسی مرضی - ریچارد پی. هالجین،  ویتبورن - ترجمه سید محمدی - نشر روان DSM5))        

روان‌شناسی رشد

1. روان‌شناسی ژنتیک – دکتر منصور – انتشارات سمت

2. روان‌شناسی رشد – برک – ترجمه سید محمدی – جلد 1 و 2 – نشر ارسباران

3. رشد – محمدی، انتشارات فرهنگ

4. نظریه های رشد – خویی نژاد

روانشناسی بالینی

1. روانشناسی بالینی – فیرس – ترجمه مهرداد فیروز بخت – انتشارات رشد

2. روانشناسی بالینی – دکتر شاملو

3. روانشناسی بالینی – حمید پور شریفی – انتشارات سنجش

روانشناسی عمومی

1. زمینه روان‌شناسی – سانتراک – انتشارات رسا

2. زمینه روان‌شناسی – اتکینسون و هیلگارد – جلد 1 و 2 – انتشارات رشد

3. روان‌شناسی عمومی – محمدی و صادقی – انتشارات فرهنگ

روان‌شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و

هیجان

1. فیزیولوژی اعصاب و غدد دکتر روحانی، انتشارات سمت

2. انگیزش و هیجان دکتر خداپناهی، انتشارات سمت

3. روانشناسی فیزیولوژیک دکتر خداپناهی، انتشارات سمت

 
 


معرفی گرایش ها

روانشناسی رشته نسبتاً جدیدی است که هنوز مراحل تکاملی را می‌گذراند. با وجودی که انجمن روانشناسی آمریکا تا کنون 53 زمینه مختلف روانشناسی را شناسایی کرده است، اما به دلیل تنوع رفتارهای انسانی، زمینه‌های تازه به طور مستمر در حال پدید آمدن هستند.

به دلیل آنکه روانشناسی با موضوعات دیگری از قبیل زیست شناسی، فلسفه، انسان شناسی و جامعه شناسی نیز ارتباط دارد، شاخه‌های جدید پژوهشی و کاربردی به طور مستمر در حال شکل‌گیری است.

برخی از رشته‌های روانشناسی هم اکنون کاملا جا افتاده اند و بسیاری از دانشگاه ها به ارائه دوره های آموزشی و مدرک دانشگاهی در آنها می پردازند.

رشته‌ روانشناسي‌ در مقطع‌ كارشناسي‌ تا سال 1394در ایران داراي‌ 4 گرايش‌ باليني‌، آموزش‌ كودكان‌ استثنايي‌، صنعتي‌ و سازماني‌ و عمومي‌ بود ولی اکنون فقط یک رشته بنام روانشناسی در مقطع کارشناسی وجود دارد . در اين ميان روانشناسي‌ باليني‌ خدمات‌ تشخيص‌ و درمان‌ (روان‌ درماني‌) را به‌ افرادي‌ كه‌ دچار رفتارهاي‌ نابهنجاري‌ مثل‌ افسردگي‌، اضطراب‌، وسواس‌، و غيره‌ هستند، ارائه‌ مي‌دهد كه‌ اين‌ خدمات‌ در سه‌ زمينه‌ تشخيص‌، درمان‌ و پيشنهادِ روش‌هايي‌ براي‌ پيشگيري‌ از معضلات‌ و ناهنجاري‌هاي‌ رفتاري‌ ارائه‌ مي‌شود. روانشناسي‌ صنعتي‌ و سازماني‌ نيز يافته‌هاي‌ روانشناسي‌ را در تمام‌ محيط‌هاي‌ كاري‌ به‌ كار مي‌برد؛ يعني‌ درباره‌ اين‌ كه‌ محيط‌ كار بايد چگونه‌ باشد تا بهترين‌ بازدهي‌ را داشته‌ باشد يا چه‌ متغيرهايي‌ در ارتباط‌ بين‌ كارفرما و كارگر مؤثر است‌ و چه‌ عواملي‌ باعث‌ عدم‌ تفاهم‌ بين‌ كارفرما و كارگر مي‌شود، مطالعه‌ مي‌كند. روانشناسي‌ عمومي‌ نيز به‌ مطالعه‌ كليات‌ روانشناسي‌ مي‌پردازد و روانشناسي‌ و آموزش‌ كودكان‌ استثنايي‌ كاربرد يافته‌هاي‌ روانشناسي‌ در رابطه‌ با كودكان‌ استثنايي‌ (تيزهوشان‌ و معلولين‌ جسماني‌) است‌.

مقطع کارشناسي ارشد

گرایشهای عمده روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد در ایران عبارتند از:

روانشناسی عمومي

روانشناسي باليني

روانشناسي تربیتی

سنجش و اندازه گيري يا روانسجي

روانشناسي صنعتي و سازماني

روانشناسی شخصیت

 

مقطع دکتری تخصصی

گرایشهای دکتری روانشناسی در ایران عبارتند از:

روانشناسی عمومي

روانشناسي باليني

روانشناسي تربیتی

روانشناسی کودکان استثنایی    

روانشناسی سلامت    

روانسنجي

 

جهت آشنایی بیشتر با جزئیات گرایشهای مختلف مقطع دکتری روانشناسی به لینک زیر مراجعه نمایید.


http://psychoarshad.com