آموزشگاه نگاره

مجموعه مدیریتمواد امتحانی

 

رشته ها و گرایشهای آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت

1- بازرگانی (با گرایشهای بازاریابی، مدیریت سیاست گذاری بازرگانی، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی)

2- مدیریت دولتی (با گرایشهای تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تطبیقی و توسعه)

3- مدیریت مالی

4- مدیریت (با گرایشهای مدیریت سیاست گذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت بازاریابی بین الملل، مدیریت تولید و عملیات، تحقیق در عملیات)

5- مدیریت فناوری اطلاعات

6- مدیریت استراتژیک

7- مدیریت رسانه ای

8- مدیریت گردشگری

 


مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت:
1- زبان انگلیسی (ضریب 1)

آزمون زبان انگلیسی در سطح آزمون تافل، تولیمو، آیلتس و شامل سه بخش دستور زبان، واژگان و درک مطلب است.

2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

آزمون استعداد تحصیلی که برای گروههای آموزشی 9 گانه جداگانه طراحی می‌شودکه شامل بخشهای درک مطلب، کمیتی، تحلیلی و منطقی، تجسمی (برای رشته‌های فنی و مهندسی) است .

3-مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد (ضریب 4)

- روش تحقیق و آمار

- مبانی سازمان و مدیریت

- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلاممنابع پیشنهادی مدیریت

زبان انگلیسی:

کتاب 504 واژه تالیف دکتر سید محمد رضا ناصرزاده – دکتر آرمان اشراقی انتشارات نگاه دانش

کتاب لغات ضروری تافل

کتاب راهنمای جامع آزمون تافل تالیف دکتر سید محمد رضا ناصرزاده و یاشاردهدشتی انتشارات نگاه دانش

 

استعداد تحصیلی :

کتاب GMAT (استعداد و آمادگی تحصیلی) ویژه رشته مدیریت تالیف احمد صداقت انتشارات نگاه دانش

 

آمار:

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) تالیف دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی انتشارات سمت

کتاب آمار-مهندس طورانی

 

روش تحقیق:

روش تحقیق (دوجلدی کمی و کیفی) - دکتر دانایی فرد

روش تحقیق-اوماسکاران

 

تئوریهای مدیریت :

کتاب مبانی سازمان - دکتر مقیمی-انتشارات راه دان

کتاب مبانی سازمان و مدیریت - دکتر علی رضائیان انتشارات سمت

کتاب مدیریت عمومی - دکتر سید مهدی الوانی انتشارات نشرنی

کتاب تئوری سازمان و طراحی ساختار - استیفان رابینز ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد انتشارات صفار

کتاب مروری جامع بر نظریه های مدیریت سپندار، حسان ، پرگان

 

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:

مدیریت اسلامی - دکتر مقیمی- انشارات راه دان

مدیریت ما - دکتر پورعزت