آموزشگاه نگاره

حسابداری

برنامه کلاس های آمادگی دکتری

ویژه کنکور آبان 95

مجموعه حسابداری

 
 

 

  • هزینه هر مرحله آزمون آزمایشی 120000می باشد که در صورت ثبت نام کلاس شامل می باشد.
  • برای طرح سوالات و یا اطلاعات بیشتر، درخواست خود را به شماره پیامک50001100200300 ارسال فرمایید.
 

WWW.Negareh.ac.ir

88895070