آموزشگاه نگاره

مهندسی نفتتهران-تابستان95

 برنامه کلاس‌های راهیان نفت ویژه آزمون کارشناسی ارشد96 مهندسی نفت

تهران ترم تابستان 95

ردیف

نـام درس

تاریـخ برگزاری

نام اسـتاد

1

خواص سنگهای مخزن (4 روز)

سه شنبه 5 مرداد الی جمعه 8 مرداد

استاد میرجردوی

2

خواص سیالات مخزن(4 روز)

چهارشنبه 13 مرداد الی شنبه 16 مرداد

استاد حاجی سيدي

3

مهندسی مخزن 1 (4 روز)

سه شنبه 19مرداد الی جمعه 22 مرداد

استاد ميرجرودي

4

مهندسی حفاری 1 (3 روز)

چهار شنبه 27 مرداد الی جمعه 29 مرداد

استاد خلیقی

5

اصول و مبانی چاه آزمایی (4 روز)

سه شنبه 2 شهریور الی جمعه 5 شهریور

استاد حاجی سیدی

6

اصول و مبانی چاه پیمایی (4 روز)

چهارشنبه 10 شهریور الی شنبه 13 شهریور

استاد میر جردوی

7

دروس زمین شناسی - بخش اول (3 روز)

چهارشنبه 17 شهریور الی جمعه 19 شهریور

استاد ادب نژاد

8

مهندسی بهره برداری- مکانیک سیالات دو فازی (4 روز)

سه شنبه 23 شهریور الی جمعه 26 شهریور

استاد حاجي سيدي

9

مهندسی حفاری 2 - گل و سیمان (3 روز)

چهارشنبه 31 شهریور الی جمعه 2 مهر

استاد خلیقی

10

مهندسی مخزن 2 (3 روز)

چهارشنبه 31 شهریور الی جمعه 2 مهر

استاد جهانبانی

11

دروس زمین شناسی - بخش دوم (3 روز)

چهارشنبه 7 مهر الی جمعه 9 مهر

استاد ادب نژاد

12

ریاضیات ویزه مهندسی نفت (3 روز)

چهارشنبه 14 مهر الی جمعه 16 مهر

استاد میرجردوی

13

زبان عمومی و تخصصی مهندسی نفت (3 روز)

پنجشنبه 18 آذر الی جمعه 19 آذر پنجشنبه 5 اسفند

استاد رستمی