آموزشگاه نگاره

مدیریت منابع انسانیبودجه بندی سوالات

 

ردیف

مبحث

تعداد تقریبی سوال

زبان عمومی و تخصصی- 30 سوال

1

Vocabulary

10

2

Grammer Or Cloze Test

5

3

Reading Coprehension

15

اقتصاد کلان - 10سوال

1

شیوه انجام فعالیتهای اقتصادی

0-2

2

حسابداری ملی و شاخص قیمتها

0-2

3

مدلهای تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست مالی

2-4

4

بازار پول و سیاستهای پولی

0-3

5

تعادل همزمان در بازارهای کالاها، خدمات وپول

2-4

6

نظریه های مصرف و سرمایه گذاری

0-3

7

نظریه های تورم و بیکاری و منحنی فیلیپس

0-2

8

تراز بازرگانی

0-2

اقتصاد خرد - 10 سوال

1

عرضه ، تقاضا و تعادل

0-3

2

کشش

2-4

3

نظریه های رفتار مصرف کننده

0-4

4

نظریه های رفتار تولید کننده

1-3

5

هزینه

0-3

6

بازار رقابت کامل

0-3

7

بازار انحصار فروش

0-2

ریاضیات - 13 سوال

1

مجموعه ها

0-1

2

تابع

1-2

3

ماتریس

2-3

4

توابع دو یا سه متغیره

2-3

5

بسط دو جمله ای

0-1

6

حد و پیوستگی

1-2

7

مشتق و دیفرانسیل

3-5

8

انتگرال و کاربرد آن

2-3

9

غیره (بردار، سری، کاربرد ریاضیات و ...)

1-2

آمار - 7 سوال

1

مقدمات آمار توصیفی

0-1

2

شاخصهای مرکزی

0-1

3

شاخصهای پراکندگی،چولگی و کشیدگی

2-3

4

آنالیز ترکیبی و نظریه احتمال

1-2

5

متغیر تصادفی، تابع احتمال و تابع توزیع

1-2

6

توزیعهای گسسته و پیوسته

1-2

7

برآورد (تخمین) نقطه ای و فاصله ای

0-1

8

آزمون فرض آماری

0-1

9

رگرسیون و ضریب همبستگی

0-1

مدیریت بازاریابی - 15 سوال

1

پیش بینی فروش

0-2

2

استراتژیهای بازاریابی

2-3

3

تحقیقات بازار

0-1

4

رفتار مصرف کننده

1-2

5

قیمتگذاری

1-3

6

ترفیع

1-3

7

کانال توزیع

0-1

8

مدیریت محصولات

1-3

9

مدیریت بازاریابی بین الملل و صادرات

1-3

10

خدمات

0-1

11

تقسیم بندی بازار

1-3

12

سایر مباحث (کلیات، معرفی بازاریابی، انواع بازاریابی و ...)

1-3

تئوریهای مدیریت- 30 سوال

1

کلیات 3-5

2

سازماندهی 2-5

3

رهبری 1-3

4

منابع انسانی 2-4

5

تصمیم گیری 2-4

6

متفرقه رفتار سازمانی (انگیزش، یادگیری، تجزیه و تحلیل مراوده ای، تغییر، تضاد و تعارض) 3-4

7

برنامه ریزی 2-3

8

ادراک 1-3

9

تجزیه و تحلیل سیستم 1-3

10

مکاتب مدیریت (کلاسیک، نئوکلاسیک، اقتضایی) 2-5

11

خلاقیت و نوآوری 1-3

12

فرهنگ 1-3
 

 ضرایب دروس

 

 نام درس

ضریب

تعداد سوالات

زمان پاسخگویی

زبان عمومی و تخصصی

3

30

150

تئوری های مدیریت

3

30

بازاریابی

2

15

ریاضی و آمار

2

20

اقتصاد خرد و کلان

2

20

مدیریت منابع انسانی

3

15

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

2

15

 

 نمونه کارنامه رتبه های برترظرفیت دانشگاه هامنابع

منابع کارشناسی ارشد گرایش مدیریت منابع انسانی

 

اقتصاد خرد و کلان:

اقتصاد خرد، محسن نظری، انتشارات نگاه دانش

اقتصاد کلان، محسن نظری، انتشارات نگاه دانش

 

 

ریاضی:

ریاضیات عمومی ، امید محمودیان ، انتشارات نگاه دانش

2000 تست ریاضی ، امید محمودیان ، انتشارات نگاه دانش

 

 

آمار:

2000 تست آمار ، طورانی ، انتشارات نگاه دانش

کتابچه آمار و احتمال ، طورانی ، انتشارات نگاره

 

 

زبان :

زبان عمومی مدیریت، ناصرزاده-نعمتی، نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت، منصوریان، نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت، ناصرزاده-دهدشتی، نگاه دانش

زبان عمومی زیر ذره بین، جهانشاهی، نگاه دانش

 

 

تئوری مدیریت:

مروری جامع بر تئوری‌های مدیریت ، دکتر سید جوادین-جلیلیان ، انتشارات نگاه دانش

2000 تست تئوری های مدیریت، سیدجوادین-جلیلیان، نگاه دانش

 

مدیریت بازاریابی:

مدیریت بازاریابی ، رضا مناجاتی ، انتشارات نگاه دانش

2000 تست، جلیلیان، انتشارات نگاه دانش

 

 

مدیریت منابع انسانی:

مدیریت منابع انسانی و روابط کار ، سید رضا جوادین ، نگاه دانش

مدیریت منابع انسانی(مفاهیم ، تئوریها و کاربردها) ، آرین قلی پور ، انتشارت سمت

 

 

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:

 

مدیریت ما ، علی اصغر پورعزت ، انتشارات بنیاد نهج البلاغه

اصول و مبانی مدیریت در اسلام ، دکتر سید محمد مقیمی ، انتشارات راه دانش

مبانی مدیریت اسلامی، دکتر رضا نجاری، انتشارات دانشگاه پیام نور