آموزشگاه نگاره

مدیریت مالی

برنامه کلاس‌های ترم تابستان ویژه کنکور سراسری کارشناسی ارشد 97 رشته مدیریت مالی

درس

استاد

ساعت

کد/  روز/  ساعت

شهریه(تومان)

مدیریت مالی

دکتر مناجاتی

90

دوشنبه :20-17

و5شنبه 12-8

850000تومان

ریسک و سرمایه گذاری

دکتر گرجی آرا

ح مالی و صنعتی

دکتر کرمی استاد حسینی نژاد

52

یک شنبه :20-16

590000تومان

ریاضی

دکتر امید محمودیان

80ساعت

کد A: پنجشنبه 13-8

کدB: جمعه 13-8

850000تومان

آمار

دکتر محسن  طورانی

60ساعت

کد A: پنجشنبه 19-14

کدB:چهارشنبه 13-9

670000تومان

اقتصاد خردوکلان

دکترعلی  صادقین

72 ساعت

کدA: شنبه20-16

کد B: دو شنبه 20-16

670000تومان

زبان تخصصی

دکتر هزاوه

40ساعت

سه شنبه :20-16

430000تومان

زبان عمومی

استاد اسدی آراء

40 ساعت

چهارشنبه : 16-13

430000تومان

مدیریت اسلامی

دکتر جلیلیان

40ساعت

پنجشنبه: 16:30-13

440000تومان

تئوری مدیریت

دکتر جلیلیان

70ساعت

پنجشنبه: 20:30-16:30

670000تومان

 

 

برنامه کلاسهای نکته و تست

 

ردیف

درس

تعداد ساعت

شهریه

ساعت و زمان برگزاری

1

مدیریت مالی

 12ساعت

170000تومان

اسفند 96

2

ریسک و سرمایه گذاری

16ساعت

220000تومان

اسفند 96

3

حسابداری مالی و صنعتی

16ساعت

220000تومان

اسفند 96

4

اقتصاد خردوکلان

16ساعت

220000تومان

اسفند 96

5

آمار

16 ساعت

220000تومان

مهر ماه 96 طول هفته 20-17

6

رياضي

16 ساعت

220000تومان

مهر ماه 96 طول هفته 20-17

 

برنامه دقیق کلاسهای نکته و تست متعاقبا اعلام میگردد

   درصورت ثبت نام همزمان کلاس و نکته و تست  داوطلب مشمول   70000  تومان تخفیف می گردد.

تخفیفات

تخفیف نقدی

  10% تا مورخه  10/2/96

تخفیف زمانی

%10تامورخه  10/2/96

تخفیف سه درس و بالاتر

%10تامورخه  10/2/96

ثبت نام تکدرس بصورت نقدی می باشد و مشمول تخفیف نمی گردد.

درصورت ثبت نام بصورت اقساط 30% مبلغ بصورت نقدی و مابقی طی دوفقره چک به تاریخهای 30/5/96 30/6/96 دریافت خواهد شد.

 

 

 

 

تلفن    88895070

WWW.Negareh.ac.ir