آموزشگاه نگاره

نکات ویژه و متمایز آزمون های آزمایشی دپارتمان حسابداری نگاره

1.  لیست طراحان: بی نظیرترین مجموعه ممکن از نخبگان و اساتید دانشگاهی

2. بررسی و جمع بندی مؤثر و مستقیم مطالعات دانشجویان و شرکت کنندگان آزمونهای موسسه نگاره

3. ارائه چهار مرحله آزمون ویژه تدریجی با شبیه سازی دقیق شرایط سؤالات کنکور سراسری به همراه چهار مرحله آزمون جامع شبیه سازی دقیق و به موقع کنکور سراسری کارشناسی ارشد در راستای موفقیت بهتر مجموعه دانشجویان و شرکت کنندگان آزمونهای موسسه نگاره.

4. ارائه مدرن ترین پاسخنامه تشریحی بعد از هر مرحله آزمون آزمایشی که شامل بسیاری از مواردی می باشد که رفع مشکل در مراحل بعدی کمک بسیاری خواهد کرد.