آموزشگاه نگاره

لیست طراحان سوال آزمون های آزمایشی رشته حسابداری

دکتر غلامرضا کرمی - مدرس و سرپرست علمی آزمون‌های آزمایشی رشته حسابداری

 •     عضو هیات علمی و مدیر گروه رشته حسابداری دانشگاه تهران   
 •     کارشناس حسابداری از دانشگاه تهران
 •     کارشاس ارشد حسابداری از دانشگاه تهران
 •     دکتری حسابداری از دانشگاه تهران
 •     مولف کتاب‌های مروری جامع بر حسابداری مالی، مروی جامع بر حسابداری صنعتی، مروی جامع بر حسابرسی، مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی ( ویژه دانشجویان رشته مدیریت مالی)، 2000 تست حسابداری مالی، 2000 تست حسابداری صنعتی، 2000 تست حسابرسی، 2000 تست حسابداری مالی و صنعتی ( ویژه دانشجویان رشته مدیریت مالی)، تئوری حسابداری، حسابداری مدیریت
 •     بیش از ده سال سابقه تدریس دروس کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 


استاد حسینی‌نژاد- مدرس حسابداری صنعتی

 •     کارشناس ارشد حسابداری صنعتی
 •     مولف کتاب نکات برجسته حسابداری صنعتی
 •     با سه سال سابقه تدریس حسابداری صنعتی در موسسه نگاره

 


دکتر مجید شهبازی -  مدرس حسابرسی

profile_picture

 •     دکتری حسابداری از دانشگاه تهران
 •     مولف کتاب مروری جامع بر حسابرسی، 2000 تست حسابرسی

 

 


استاد محمودیان - مدرس ریاضی

profile_picture

 •     دکتری بازاریابی از دنشگاه تهران
 •     مولف کتاب ریاضیات عمومی، 2000 تست ریاضی
 •     بیش از 20 سال سابقه تدریس ریاضیات برای آزمون کارشناسی ارشد حسابداری، مدیریت و اقتصاد

 

 


استاد طورانی - مدرس آمار

 •     کارشناس ارشد آمار از دانشگاه تهران
 •     مولف آمار و احتمال برای رشته‌های اقتصاد، مدیریت و حسابداری
 •     بیش از 15 سال سابقه تدریس آمار برای آزمون کارشناسی ارشد حسابداری، مدیریت و اقتصاد