آموزشگاه نگاره

نکات ویژه و متمایز آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی

1.  لیست طراحان: بی نظیرترین مجموعه ممکن از نخبگان دانشگاهی و رتبه های برتر کنکور

2. بررسی و جمع بندی مؤثر و مستقیم مطالعات دانشجویان و شرکت کنندگان آزمونهای دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی

3. ارائه چهار مرحله آزمون ویژه تدریجی با شبیه سازی دقیق شرایط سؤالات کنکور سراسری به همراه چهار مرحله آزمون جامع شبیه سازی دقیق و به موقع کنکور سراسری کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در راستای موفقیت بهتر مجموعه دانشجویان و شرکت کنندگان آزمونهای دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی.

4. ارائه مدرن ترین پاسخنامه تشریحی بعد از هر مرحله آزمون آزمایشی که شامل بسیاری از مواردی می باشد که رفع مشکل در مراحل بعدی کمک بسیاری خواهد کرد.

5. ارائه جوایز برای رتبه های برتر هر مرحله آزمون های مرحله ای و آزمون های جامع برای ایجاد انگیزه داوطلبان.