آموزشگاه نگاره

زمانبندی

برنامه حضور روزانه مشاوران دپارتمان مشاوره نگاره در موسسه جهت

 ارائه خدمات مشاوره تخصصی رایگان

بازه ساعتی

روز

16-18

شنبه ها

16-18

دوشنبه ها

11-17

پنجشنبه ها

 

  لطفا جهت رزرو مشاوره با شماره تلفن 88895070 در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.

WWW.Negareh.ac.ir