آموزشگاه نگاره

ویژه کنکور ارشد

با سلام حضور  همه داوطلبین گرامی و دانشجویان عزیز

 

زمین شناسی عمومی

جزوه دکتر ربانی (دانشگاه امیر کبیر)

 (دانلود)

 

زمین شناسی ساختمانی

جزوه دکتر الیاسی (دانشگاه تهران)

(دانلود)

 

زمین شناسی نفت

جزوه دکتر ربانی (دانشگاه امیر کبیر)

(دانلود)

جزوه دکتر کدخدایی (دانشگاه تهران)

(دانلود)

 

ژئوشیمی

جزوه دکتر ربانی (دانشگاه امیر کبیر)

(دانلود)

 

ژئوفیزیک

جزوه دکتر بختیاری (دانشگاه امیر کبیر)

(دانلود)

 

سنگ شناسی رسوبی

جزوه جامع دکتر ربانی (دانشگاه امیر کبیر)

(دانلود)

 

زمین شناسی نفت ایران

جزوه جامع دکتر ربانی (دانشگاه امیر کبیر)

 (دانلود)

 

خواص سنگ های مخزن

جزوه دکتر غضنفری (دانشگاه صنعتی شریف)

 (دانلود)

جزوه دکتر رستمی (دانشگاه تهران)

 (دانلود)

 

خواص سیالات مخزن

جزوه دکتر هلالی زاده (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

 

چاه آزمایی

جزوه دکتر جمشیدی (دانشگاه صنعتی شریف)

(دانلود)

 

جزوه دکتر رستمی (دانشگاه تهران)

(دانلود)

نمودارگیری از چاه (چاه پیمایی)

جزوه دکتر شاد (دانشگاه صنعتی شریف)

(دانلود)

جزوه دکتر رضایی (دانشگاه تهران)

(دانلود)

 

مهندسی حفاری 1

جزوه دکتر جمشیدی (دانشگاه صنعتی شریف)

 (دانلود)

جزوه دکتر نخعی (دانشگاه تهران)

 (دانلود)

جزوه دکتر هاشمی (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

 

مهندسی حفاری 2 و گل  وسیمان حفاری

جزوه دکتر جمشیدی (دانشگاه صنعتی شریف)

(دانلود)

جزوه دکتر نخعی (دانشگاه تهران)

 (دانلود)

جزوه دکتر هاشمی (دانشگاه صنعت نفت)

 (دانلود)

 

مهندسی مخزن 1

جزوه دکتر هلالی زاده (دانشگاه صنعت نفت)

(دانلود)

جزوه دکتر مسیحی (دانشگاه صنعتی شریف)

(دانلود)

 

مهندسی مخزن 2

جزوه دکتر مسیحی (دانشگاه صنعتی شریف)

(دانلود)

 

مهندسی بهره برداری

جزوه دکتر غضنفری- بهره 1 (دانشگاه صنعتی شریف)

(دانلود)

جزوه دکتر غضنفری- بهره 2 (دانشگاه صنعتی شریف)

(دانلود)

جزوه دکتر پورافشاری (دانشگاه تهران)

(دانلود)

جزوه ارشد دکتر پورافشاری (دانشگاه تهران)

(دانلود)

 

مکانیک سیالات دوفازی

جزوه دکتر تقی خانی (دانشگاه صنعتی شریف)

 (دانلود)

 

 

 جزوه مهندسی نفت

 

راهیان نفت

راهیان نفت

اولین دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی نفت