آموزشگاه نگاره

کتب مرجع

با سلام حضور  همه داوطلبین گرامی و دانشجویان عزیز

 

 

کتاب مهندسی مخازن تارک احمد

Reservoir Engineering Handbook

Ahmed Tarek

 (دانلود)

 

کتاب مهندسی مخازن تارک احمد  (ترجمه فارسی)

Reservoir Engineering Handbook

Ahmed Tarek

 (دانلود)

 

کتاب خواص سیالات مک کین

Fluid Properties – McCain

 (دانلود)

 

کتاب چاه آزمایی  جان لی

Well testing- Johe lee

 (دانلود)

 

 

 

کتاب چاه آزمایی پیشرفته هورن

Modern Well Test Analysis - Horne

 (دانلود)

 

 

کتاب مهندسی حفاری

Applied Drilling Engineering

(دانلود)

 

کتاب رفتار فازی سیالات مخزن دکتر دانش

PVT-Danesh

 (دانلود)

 

کتاب شبیه سازی Ertekin

Basic Applied Reservoir Simulation

 (دانلود)