آموزشگاه نگاره

لیست طراحان سوال


استاد علیرضا محمدی(انحصاری در موسسه نگاره)

10 سال سابقه تدریس در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

تالیف 10 عنوان کتاب دانشگاهی و کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی

 

 

دکتر مرتضی پیری

10 سال سابقه تدریس در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

تالیف کتب و انتشار تعداد زیادی مقالات علمی

 

 

استاد جعفر حبیبی

سابقه تدریس در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی آزاد

 

 

استاد مسعود نادری

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی از دانشگاه تهران

تدریس متون تخصصی زبان انگلیسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی آزاد