آموزشگاه نگاره

حسابداری

برنامه کلاس‌های ترم  تابستان ویژه کنکور سراسری کارشناسی ارشد 97 رشته حسابداری

                                      

ردیف

درس

استاد

مدت دوره(ساعت)

کد/  روز/  ساعت

شهریه(تومان)

1

حسابداری مالی

دکترغلامرضاکرمی

80ساعت

کدA: پنجشنبه  13-8

کدB: پنجشنبه 19-14

850000تومان

2

ریاضی

دکتر امید محمودیان

80ساعت

کد A: پنجشنبه 13-8

کدB: جمعه 13-8

850000تومان

3

آمار

دکتر محسن  طورانی

60ساعت

کد A: پنجشنبه 19-14

کدB:چهارشنبه 13-9

670000تومان

4

حسابداری صنعتی

استاد حمیدحسینی نژاد

60ساعت

جمعه 19-14

670000تومان

5

حسابرسی

دکترعالیخانی

40 ساعت

چهارشنبه : 20-16

430000تومان

6

زبان عمومی

استاد اسدی آراء

40 ساعت

چهارشنبه : 16-13

430000تومان

7

زبان تخصصی

-

30 ساعت

ترم پاییز تشکیل میگردد

350000تومان

 

 

 

برنامه کلاسهای نکته و تست

ردیف

درس

تعداد ساعت

شهریه

ساعت و زمان برگزاری

1

ح مالی

      15 ساعت

220000تومان

اسفند 96

2

ح صنعتی

16 ساعت

220000تومان

اسفند 96

3

آمار

16 ساعت

220000تومان

مهر ماه 96 طول هفته 20-17

4

رياضي

16 ساعت

220000تومان

مهر ماه 96 طول هفته 20-17

 

برنامه دقیق کلاسهای نکته و تست متعاقبا اعلام میگردد

   درصورت ثبت نام همزمان کلاس و نکته و تست  داوطلب مشمول   70000  تومان تخفیف می گردد.

تخفیفات

تخفیف نقدی

  10% تا مورخه  96/2/10

تخفیف زمانی

%10تامورخه  96/2/10

تخفیف سه درس و بالاتر

%10تامورخه  96/2/10

ثبت نام تک درس بصورت نقدی می باشد و مشمول تخفیف نمی گردد.

درصورت ثبت نام بصورت اقساط 30% مبلغ بصورت نقدی و مابقی طی دوفقره چک به تاریخهای 93/5/30 و 96/5/30 دریافت خواهد شد.

 

برنامه کلاسهای نکته و تست متعاقبا اعلام میگردد

درصورت ثبت نام همزمان کلاس و نکته و تست  داوطلب مشمول   70000  تومان تخفیف می گردد.

 

 

 

تلفن    88895070

WWW.Negareh.ac.ir