آموزشگاه نگاره

حسابداری

برنامه کلاس‌های ترم  پاییز ویژه کنکور سراسری کارشناسی ارشد 96 رشته حسابداری

ردیف

درس

استاد

مدت دوره(ساعت)

کد/  روز/  ساعت

شهریه(تومان)

1

حسابداری مالی

دکترغلامرضاکرمی

80ساعت

کدA: پنجشنبه  19-14

کدB: پنجشنبه 13-8

740000تومان

2

ریاضی

دکتر امید محمودیان

80ساعت

کد A: پنجشنبه 13-8

کدB: جمعه   19-14

کدC: یکشنبه  20-15

740000تومان

3

آمار

دکتر محسن  طورانی

50ساعت

کد A: جمعه 12-8

کدB: پنجشنبه 12-8

540000تومان

4

حسابداری صنعتی

استاد حمیدحسینی نژاد

52ساعت

کدA: پنجشنبه 19-14

کدB: جمعه   13-8

540000تومان

5

حسابرسی

دکترمجید شهبازی

40 ساعت

یکشنبه : 20-16

350000 تومان

 

دوره آماده سازی زبان با متد نوین:

با توجه به بازدهی پایین تر از انتظار ساختار قبلی کلاس های زبان کنکور، سیستم نوین آماده سازی زبان کنکور به صورت زیر برگزار می گردد که دانشجویان پس از نیازسنجی توسط دپارتمان مشاوره می توانند در یکی از آنها یا تمامی آنها شرکت نمایند:

عنوان

هزینه

تعدد برگزاری

کارگاه 8 ساعته لغات عمومی و 504

70000 تومان

آبان        دی     بهمن

کارگاه 8 ساعته لغات پرکاربرد کنکور و  TOFEL

80000 تومان

دی    اسفند    فروردین

کارگاه 8 ساعته مهارتهای گرامر و دستور زبان

80000 تومان

آذر    اسفند    فروردین

کارگاه 12 ساعته  مهارتهای درک مطلب

100000 تومان

آبان    بهمن    اردیبهشت

 

   درصورت ثبت نام همزمان کلاس و نکته و تست  داوطلب مشمول   70000  تومان تخفیف می گردد.

تخفیف نقدی

  8% تا مورخه  95/7/5

تخفیف زمانی

  8% تا مورخه  95/7/5

تخفیف سه درس و بالاتر

  8% تا مورخه  95/7/5

ثبت نام تکدرس بصورت نقدی می باشد و مشمول تخفیف نمی گردد.

درصورت ثبت نام بصورت اقساط 30% مبلغ بصورت نقدی و مابقی طی دوفقره چک به تاریخهای 95/9/30 و 95/10/30  دریافت خواهد شد.

 

 

 

برنامه کلاس‌های ترم  تابستان ویژه کنکور سراسری کارشناسی ارشد 96 رشته حسابداری

ردیف

درس

استاد

مدت دوره(ساعت)

کد/  روز/  ساعت

تاریخ شروع محل تشکیل کلاسها

شهریه(تومان)

1

حسابداری مالی

دکترغلامرضاکرمی

80ساعت

کدA : .پنجشنبه 19-14

کدB : پنجشنبه 13-8

95/5/21

95/5/21

دانشکده مدیریت

740000تومان

2

ریاضی

دکتر امید محمودیان

80ساعت

کدA : یکشنبه 17-12

95/6/7 دانشکده مدیریت

740000تومان

کد B : دوشنبه 14-9

95/6/8

کدC : جمعه   19-14

95/9/5

3

آمار

دکتر محسن  طورانی

50ساعت

کد A :یکشنبه 12-8

کد B : دوشنبه 20:30-16:30

کد C :پنجشنبه 13-8

95/5/24

95/5/25

95/5/21

دانشکده مدیریت

540000تومان

4

حسابداری صنعتی

استاد حمیدحسینی نژاد

52ساعت

کدA: پنجشنبه 19-14

کدB: جمعه   13-8

95/5/21

95/5/22

دانشکده مدیریت

540000تومان

5

حسابرسی

دکترمجید شهبازی

40 ساعت

یکشنبه : 20-16

ترم پاییز برگزار می شود دانشکده مدیریت

350000 تومان

نشانی محل تشکیل کلاس ها:
پل گیشا - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - ساختمان جنوبی           تلفن: 88895070

برنامه کلاسهای نکته و تست ارشد 96

ردیف

درس

تعداد ساعت

شهریه

1

ح مالی

16 ساعت

195000تومان

2

ح صنعتی

16 ساعت

195000تومان

3

آمار

16 ساعت

195000تومان

4

رياضي

16 ساعت

195000تومان

 

برنامه کلاسهای نکته و تست متعاقبا اعلام میگردد

درصورت ثبت نام همزمان کلاس و نکته و تست  داوطلب مشمول   70000  تومان تخفیف می گردد.

 

 

تلفن    88895070

WWW.Negareh.ac.ir