آموزشگاه نگاره

اقتصاد

برنامه کلاس‌های ترم پاییز و زمستان ویژه کنکور سراسری کارشناسی ارشد 95 رشته اقتصاد

ردیف

درس

استاد

مدت دوره(ساعت)

کد/  روز/  ساعت

شهریه(تومان)

تاریخ شروع

1

ریاضی

استاد امید محمودیان

استاد عباس تاجیک

80ساعت

60ساعت

کد A :  جمعه   19-14

کدB:  جمعه   19-14

670000تومان

500000تومان

15/8/94

29/8/94

2

آمار

استاد محسن  طورانی

50ساعت

کدA: یکشنبه :20-16

کدB: جمعه  13-9

490000تومان

17/8/94

29/8/94

3

اقتصاد خرد

دکتر تیمور محمدی

48ساعت

جمعه : 12-8

650000تومان

29/8/94

4

اقتصاد کلان

دکتر صادقین

56 ساعت

3شنبه : 20-16

550000تومان

3/9/94

5

زبان عمومی

استاد محمد قاسمی

40 ساعت

سه شنبه:20-16

310000 تومان

26/8/94

 

 

برنامه کلاسهای نکته و تست

ردیف

درس

تعداد ساعت

شهریه

1

آمار

      16 ساعت

165000تومان

2

رياضي

     16 ساعت

165000تومان

برنامه کلاسهای نکته و تست متعاقبا اعلام میگردد.

   درصورت ثبت نام همزمان کلاس و نکته و تست  داوطلب مشمول   70000  تومان تخفیف می گردد.

سایر تخفیفات( برای دو درس و بالاتر)

تخفیف نقدی

8% تا مورخه 15/7/94

تخفیف زمانی

%6تامورخه15/7/94

درصورت ثبت نام بصورت اقساط 30% مبلغ بصورت نقدی و مابقی طی دوفقره چک به تاریخهای 30/9/94و 30/10/94 دریافت خواهد شد.

 

تلفن    88895070

WWW.Negareh.ac.ir